4 / NİSA - 70

ذَٰلِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا

Orjinal

Zâlikel fadlu minallâh(minallâhi). Ve kefâ billâhi alîmâ(alîmen).

1. zâlike : işte bu, bu
2. el fadlu : fazl, büyük ihsan
3. min allâhi : Allah'tan
4. ve kefâ bi : ve kâfidir
5. allâhi : Allah
6. alîmen : alim, en iyi bilen

Çeviri : Transliteral

Bu lütuf ve ihsân, Allah'tandır ve Allah'ın her şeyi bilmesi yeter.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bu lütuf Allah'tandır ve herşeyi bilici olarak Allah yeter.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.


Çeviri : Adem Uğur

Bu fazl Allâh'tandır. Yeterlidir onlara Esmâ'sıyla hakikatleri olan Aliym Allâh!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bu lütuflar Allah’tandır. Her şeyi bilen olarak Allah yeter.


Çeviri : Ahmet Tekin

Bu lütuf Allah'tandır. Bilici olarak Allah yeter.


Çeviri : Ahmet Varol

Bu fazl (bol ihsan), Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.


Çeviri : Ali Bulaç

İşte itaatkârlara yapılan bu ihsan Allah’dandır. Her şeyi bilici olarak Allah kâfidir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Bu nimet, Allah'tandir. Bilen olarak Allah yeter. *


Çeviri : Bekir Sadak

İşte bu bol nîmet, çok ihsan Allah'tandır. Allah'ın (her şeyi gereği gibi) bilmesi yeter.


Çeviri : Celal Yıldırım

Bu, ihsan ve ikram Allah'ın lütfudur. (Bu ihsan ve ikrama mazhar olanların kadrini) Allah'ın biliyor olması yeter.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Bu lütuf Allah’tandır. Hakkıyla bilen olarak Allah yeter.


Çeviri : Diyanet İşleri

Bu nimet, Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bu lütuf ALLAH’tandır. Bilen olarak ALLAH yeter.


Çeviri : Edip Yüksel

İşte bu fazıl, Allahdan: Elverir ki bilen Allah olsun


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

İşte bu lütuf Allah'tandır. Yeter ki bilen Allah olsun.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bu Allah'ın bağışıdır. Allah herşeyi yeterince bilir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Bu fazl (bol ihsan), Tanrı'dandır. Bilen olarak Tanrı yeter.


Çeviri : Gültekin Onan

Bu, Allahdan bir lutf-ü inâyetdir. (Her şey'i) hakkıyle bilici olarak Allah yeter.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Bu lütuf, Allah’dandır! (Ona mazhar olanı) hakkıyla bilici olarak da Allah yeter!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bu büyük lütuf, Allah'tandır. Allah; her şeyi bilici olarak kafidir.


Çeviri : İbni Kesir

İşte bu fazl (büyük ihsan) Allah'tandır. Ve Allah, “en iyi bilen olarak” kâfidir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bu (sevap) Allah'tan bir lütuftur. Bilen olarak Allah yeter.


Çeviri : Kadri Çelik

Bu, Allahın lütfudur; ve hiç kimse Allahın sahip olduğu bilgiye sahip olamaz.


Çeviri : Muhammed Esed

İşte bu fazl, Allah Teâlâ'dandır. Ve Hak Teâlâ bihakkın bilici olarak kâfidir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

İşte (itaatkârlara yapılan) bu ihsan Allah'tandır. Her şeyi bilici olarak Allah yeter.


Çeviri : Ömer Öngüt

Bu bağış Allah’tandır. Bilen olarak Allah yeter.


Çeviri : Şaban Piriş

Bu, Allah’tan bir lütuftur. Bu lütfa lâyık olanların kadrini Allah’ın bilmesi yeter de artar!


Çeviri : Suat Yıldırım

Bu ni'met, Allah'tandır. Bilen olarak Allâh yeter.


Çeviri : Süleyman Ateş

Bu fazl (bol ihsan), Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Bu Allah'tan gelen lütuftur. Allah'ın herşeyi biliyor olması ise kâfidir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Böylesi bir beraberlik Allah'ın lütfudur. Herşeyi bilici olarak Allah yeter.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk