71 / NUH - 13

مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا

Orjinal

Mâ lekum lâ tercûne lillâhi vekârâ(vekâren).

1. mâ lekum : sizin için yoktur
2. lâ tercûne : ummuyorsunuz
3. li allâhi : Allah'a ait, Allah için
4. vakâran : vakar, azamet, izzet ve kudret

Çeviri : Transliteral

Ne oldu size ki Allah'ın, büyük, ulu ve şerefli bir mâbûd olduğunu ummuyorsunuz?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Size ne oluyor ki, Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?


Çeviri : Adem Uğur

"Size ne oluyor ki Allâh'ın yüceliğini ummuyorsunuz?"


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Bildiğiniz birşeyler mi var ki, Allah için bir ululuk, bir yücelik, bir azamet sıfatının olduğunu hesap etmiyorsunuz?


Çeviri : Ahmet Tekin

Size ne oluyor ki, Allah'ın yüceliğine kanaat getirmiyorsunuz?


Çeviri : Ahmet Varol

"Size ne oluyor ki, Allah'tan bir vakarı ummuyorsunuz?"


Çeviri : Ali Bulaç

Neyse siz, Allah’dan korkmazsınız, (O’nun azametini tanımazsınız?)


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(13-14) “Size ne oluyor ki, Allah'a gereken saygıyı göstermiyorsunuz? Halbuki O, sizi halden hale geçirerek yarattı.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

«Ee oluyorsunuz ki Allah'a buyuklugu yakistiramiyorsunuz.»


Çeviri : Bekir Sadak

Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklük ve ululuğu, ta'zîm ve saygıyı yakıştıramıyorsunuz!?. O'ndan vakar ve şeref ummuyorsunuz?!..


Çeviri : Celal Yıldırım

(13-14) “Size ne oluyor da, Allah'ın büyüklüğünü takdir etmiyorsunuz? Hâlbuki O, sizi türlü türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

‘Size ne oluyor da Allah için bir vakar (saygınlık, büyüklük) ummuyorsunuz?’


Çeviri : Diyanet İşleri

'Ne oluyorsunuz ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz.'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Size ne oluyor ki, Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?


Çeviri : Diyanet Vakfı

Size ne oluyor ki ALLAH'a saygı göstermek istemiyorsunuz?


Çeviri : Edip Yüksel

Neye siz ummazsınız Allah için bir vakar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Neden siz Allah için bir vakar ummazsınız?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

«Niçin siz Allah'a bir vakar yakıştıramıyorsunuz?»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ne oluyorsunuz ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Size ne oluyor ki, Tanrı'dan bir vakarı ummuyorsunuz?


Çeviri : Gültekin Onan

«Ne oluyor size ki Allahın, sizi bir vekaar (ve şeref saahibi yapmasını) emel edinmezsiniz»?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'Size ne oluyor ki, Allah için bir azamet (O’nun şânına lâyık bir yücelik) ümîd etmiyorsunuz (O’na yakıştıramıyorsunuz)?'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ne oluyorsunuz ki siz, büyüklüğü Alla'a yakıştıramıyorsunuz?


Çeviri : İbni Kesir

(Nuh (A.S), kavmine şöyle dedi): “Siz niçin Allah’tan bir vakar (azamet, izzet ve kudret) ummuyorsunuz?”


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Size ne oluyor da Allah'ın azamet sahibi olduğunu ummuyorsunuz?”


Çeviri : Kadri Çelik

Size ne oluyor ki Allah'ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz,


Çeviri : Muhammed Esed

Size ne oluyor ki Allah için bir azâmet ummuyorsunuz.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

"Size ne oluyor ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz?"


Çeviri : Ömer Öngüt

Size ne oluyor da Allah’ın azametinden korkmuyorsunuz?!


Çeviri : Şaban Piriş

(13-14) "Neden acaba siz, sizi tavırdan tavıra yaratan Allah’ın büyüklüğünü kabul etmiyorsunuz?"


Çeviri : Suat Yıldırım

'Size ne oluyor ki, Allâh için saygı ummuyorsunuz?'


Çeviri : Süleyman Ateş

«Size ne oluyor ki, Allah'tan bir vekarı ummuyorsunuz?»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Size ne oluyor ki Allah'tan öyle bir büyüklük ummuyorsunuz?


Çeviri : Ümit Şimşek

"Ne oluyor size de Allah için bir vakar ümidinde olmuyorsunuz?"


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk