71 / NUH - 2

قَالَ يَٰقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ

Orjinal

Kâle yâ kavmi innî lekum nezîrun mubîn(mubînun).

1. kâle : dedi
2. : ey
3. kavmi : kavmim
4. in-nî : muhakkak ki ben
5. lekum : sizin için, size
6. nezîrun : bir nezir, uyarıcı
7. mubînun : açıkça, apaçık

Çeviri : Transliteral

Demişti ki: Ey kavmim, ben, sizi apaçık bir korkutucuyum.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Nuh: “Ey Halkım!” diye seslendi. “Ben size gönderilen açık bir uyarıcıyım.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ey kavmim dedi, ben sizin için açık bir uyarıcıyım.


Çeviri : Adem Uğur

(Nuh) dedi ki: "Ey halkım; kesinlikle size gelmiş apaçık bir uyarıcıyım!"


Çeviri : Ahmed Hulusi

Nuh:'Ey kavmim, ben size gönderilmiş sorumluluk, hesap ve cezanın varlığını açıklayan apaçık bir uyarıcıyım' dedi.


Çeviri : Ahmet Tekin

Dedi ki: 'Ey kavmim! Ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.


Çeviri : Ahmet Varol

O da dedi ki: "Ey Kavmim, gerçek şu ki, ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım."


Çeviri : Ali Bulaç

(Nûh onlara) dedi ki: “-Ey kavmim! Muhakkak ki ben, size (azab ile korkutan) açık bir peygamberim;


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(2-4) Nûh, onlara şöyle demişti: “Ey kavmim! Ben size gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk ediniz. Onun emirlerine karşı gelmekten sakınınız ve bana itaat ediniz ki, Allah günahlarınızı affetsin ve size belli bir zamana kadar süre tanısın. Şüphesiz, Allah'ın belirlediği süre dolunca ertelenmez. Keşke bunu bilseydiniz!”[680]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

O da soyle soyledi: «Ey Milletim! suphesiz ben, size gonderilmis apacik bir uyariciyim.»


Çeviri : Bekir Sadak

O da: «Ey milletim!» dedi. «Hakikaten ben size gönderilen acık bir uyarıcıyım.


Çeviri : Celal Yıldırım

Nuh, şöyle dedi: “Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Nûh, şöyle dedi: “Ey kavmim! Şüphesiz, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım.”


Çeviri : Diyanet İşleri

O da şöyle söyledi: 'Ey Milletim! Şüphesiz ben, size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(2-4) Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Şüpheniz olmasın ki, ben sizi, «Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)» diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vâde gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz!


Çeviri : Diyanet Vakfı

Dedi ki, 'Ey halkım, ben size apaçık bir uyarıcıyım.'


Çeviri : Edip Yüksel

Dedi ki: ey kavmım! Haberiniz olsun ben size açık bir nezîrim


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Dedi ki: «Ey kavmim, haberiniz olsun, ben size açık bir uyarıcıyım!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Dedi ki, «ey kavmim! Gerçekten ben size açık bir uyarıcıyım».


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O da şöyle dedi: «Ey milletim! Şüphesiz ben, size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım.»


Çeviri : Fizilal-il Kuran

O da dedi ki: "Ey Kavmim, gerçek şu ki, ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcıyım."


Çeviri : Gültekin Onan

Dedi ki: Ey kavmim, muhakkak ki ben sizi (başınıza gelecek azâbdan) apaçık korkutan bir peygamberim».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Ve Nuh onlara) dedi ki: 'Ey kavmim! Doğrusu ben, sizin için (Allah’ın azâbından haber veren) apaçık bir korkutucuyum!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Dedi ki: Ey kavmim; şüphesiz ben, sizin için apaçık bir uyarıcıyım.


Çeviri : İbni Kesir

(Hz. Nuh, kavmine) şöyle dedi: “Ey kavmim! Muhakkak ki ben, sizin için apaçık bir nezirim (uyarıcıyım), (öyle ki).”


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

O da dedi ki: “Ey kavmim! Şüphesiz ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıp korkutucuyum.”


Çeviri : Kadri Çelik

(Nuh) "Ey halkım!" diye seslendi, "Ben sizin için açık bir uyarıcıyım,


Çeviri : Muhammed Esed

Dedi ki: «Ey kavmim! Şüphe yok ki, ben sizin için apaçık bir korkutucuyum.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Dedi ki: "Ey kavmim! Şüphesiz ki ben size gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. "


Çeviri : Ömer Öngüt

-Ey kavmim, dedi. Ben, sizin için açık bir uyarıcıyım.


Çeviri : Şaban Piriş

(2-4) O da: "Ey benim milletim! Ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki: Yalnız Allah’a ibadet edin, O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki: Sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah’ın takdir ettiği vâde gelince, asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz!


Çeviri : Suat Yıldırım

"Ey kavmim, dedi, ben sizin için açık bir uyarıcıyım."


Çeviri : Süleyman Ateş

O da dedi ki: «Ey Kavmim, gerçek şu ki, ben size (gönderilmiş) apaçık bir uyarıcı korkutucuyum.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Nuh 'Ey kavmim,' dedi. 'Ben size gönderilen apaçık bir uyarıcıyım.


Çeviri : Ümit Şimşek

O dedi ki: "Ey toplumum! Hiç kuşkunuz olmasın, ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk