71 / NUH - 3

أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ

Orjinal

Eni’budûllâhe vettekûhu ve etîûn(etîûni).

1. en i'budû : kul olmanız
2. allâhe : Allah
3. ve ittekû-hu : ona karşı takva sahibi olun
4. ve etîû-ni : ve bana itaat ediniz

Çeviri : Transliteral

Gayrı kulluk edin Allah'a ve çekinin ondan ve itâat edin bana da.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Yalnızca Allah'a kulluk etmeniz, yolunuzu O'nun kitabıyla bulmanız gerektiğini bildiren bir uyarıcı. Şimdi bana kulak verin ve itaat edin ki,


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.


Çeviri : Adem Uğur

"Allâh'a ibadet edin, O'ndan korunun ve bana itaat edin;"


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Allah’ı ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak Allah’a bağlanın, saygıyla Allah’a kulluk ve ibadet edin. O’na sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azabından korunun. Bana itaat edin, benim sünnetime uyun.'


Çeviri : Ahmet Tekin

Allah'a kulluk edin, O'ndan sakının ve bana itaat edin, diye.


Çeviri : Ahmet Varol

"Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun ve bana itaat edin."


Çeviri : Ali Bulaç

Allah’a ibadet edin, O’ndan korkun ve bana da itaat edin diye...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(2-4) Nûh, onlara şöyle demişti: “Ey kavmim! Ben size gönderilen apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk ediniz. Onun emirlerine karşı gelmekten sakınınız ve bana itaat ediniz ki, Allah günahlarınızı affetsin ve size belli bir zamana kadar süre tanısın. Şüphesiz, Allah'ın belirlediği süre dolunca ertelenmez. Keşke bunu bilseydiniz!”[680]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(3-4) «Allah'a kulluk edin; O'ndan sakinin ve bana itaat edin ki Allah gunahlarinizi size bagislasin ve sizi belli bir sureye kadar ertelesin; dogrusu Allah'in belirttigi sure gelince geri birakilamaz; keske bilseniz!»


Çeviri : Bekir Sadak

(3-4) Allah'a kulluk edin; O'ndan korkup (inkâr ve azgınlıktan) sakının ve bana itaat edin ki; Allah sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belirlenmiş bir vakte kadar da geciktirsin. Şüphesiz ki Allah'ın belirlediği vakit gelince artık o geriye bırakılmaz. Bunu keşke bir bilseniz!.»


Çeviri : Celal Yıldırım

(3-4) “Yalnız Allah'a kulluk edin, O'na karşı gelmekten sakının ve bana uyun ki, günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah'ın takdir ettiği ecel (ölüm) gelince, asla ertelenmez. Keşke bunu bilseniz (de imam etseniz)!


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(3-4) “Allah’a ibadet edin. O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki sizin günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vakte kadar ertelesin. Şüphesiz, Allah’ın belirlediği vakit gelince ertelenmez. Keşke bilseydiniz.”


Çeviri : Diyanet İşleri

(3-4) 'Allah'a kulluk edin; O'ndan sakının ve bana itaat edin ki Allah günahlarınızı size bağışlasın ve sizi belli bir süreye kadar ertelesin; doğrusu Allah'ın belirttiği süre gelince geri bırakılamaz; keşke bilseniz!'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(2-4) Nuh şöyle dedi: Ey kavmim! Şüpheniz olmasın ki, ben sizi, «Allah'a kulluk edin; O'na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki, Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve sizi belli bir vâdeye kadar tehir etsin (muahaze etmeden yaşatsın)» diyerek apaçık uyaran bir kimseyim. Bilinmeli ki Allah'ın tayin ettiği vâde gelince, artık o ertelenmez. Keşke bilseydiniz!


Çeviri : Diyanet Vakfı

'ALLAH'a kulluk edin, O'nu sayın ve beni izleyin.'


Çeviri : Edip Yüksel

Şöyle ki Allaha kulluk edin ve ona korunun ve bana itaat eyleyin


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Şöyle ki, Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun ve bana itaat edin!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şöyle ki, «Allah'a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Allah'a kulluk edin; ondan sakının ve bana itaat edin.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Tanrı'ya kulluk edin, O'ndan korkun ve bana itaat edin."


Çeviri : Gültekin Onan

«Allaha kulluk edin. Ondan korkun. Bana da itaat edin diye (gönderildim)».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(3-4) 'Şöyle ki: Allah’a kulluk edin, O’ndan sakının ve bana itâat edin. (Tâ ki Allah,)günahlarınızdan bir kısmını size bağışlasın ve sizi(n ecelinizi) belirli bir vakte kadar ertelesin! Şübhe yok ki Allah’ın (size takdîr ettiği) eceli geldiği zaman, ertelenmez! Eğer biliyor olsaydınız!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Allah'a ibadet edesiniz, O'ndan sakınasınız ve bana itaat edin, diye.


Çeviri : İbni Kesir

Allah’a kul olmanız, O’na karşı takva sahibi olmanız için. Ve bana itaat edin (tâbî olun).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Allah'a kulluk edin, O'ndan korkup sakının ve bana itaat edin.”


Çeviri : Kadri Çelik

(yalnız) Allah'a kulluk etmeniz ve O'na karşı sorumluluk bilinci taşımanız (gerektiğini bildiren bir uyarıcı). "Şimdi bana kulak verin


Çeviri : Muhammed Esed

Şöyle ki: «Allah'a ubûdiyette bulunun ve O'ndan korkun ve bana itaat eyleyin.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

"Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun ve bana da itaat edin. "


Çeviri : Ömer Öngüt

Allah’a kulluk edin, ondan korkun ve bana itaat edin, diye..


Çeviri : Şaban Piriş

(2-4) O da: "Ey benim milletim! Ben size gönderilen kesin bir uyarıcıyım. Şöyle ki: Yalnız Allah’a ibadet edin, O’na karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki: Sizin günahlarınızı affetsin ve sizi belirli bir vakte, yani ölüm anına kadar azap çektirmeksizin hayatta bıraksın. Çünkü Allah’ın takdir ettiği vâde gelince, asla ertelenmez. Keşke bunu bir bilseniz!


Çeviri : Suat Yıldırım

"Allah'a kulluk edin, O'ndan korkun, bana da itâ'at edin."


Çeviri : Süleyman Ateş

«Allah'a kulluk edin, O'ndan korkup sakının ve bana itaat edin.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Allah'a kulluk edin, Ondan sakının, bana itaat edin.


Çeviri : Ümit Şimşek

"O halde, Allah'a ibadet edin! O'ndan korkun! Ve bana itaat edin ki,


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk