71 / NUH - 5

قَالَ رَبِّ إِنِّى دَعَوْتُ قَوْمِى لَيْلًا وَنَهَارًا

Orjinal

Kâle rabbi innî deavtu kavmî leylen ve nehârâ(nehâran).

1. kâle : dedi
2. rabbi : Rab
3. innî : muhakkak ki ben
4. deavtu : davet ettim
5. kavmî : benim kavmim
6. leylen : gece
7. ve nehâran : ve gündüz

Çeviri : Transliteral

Rabbim demişti, ben kavmimi gece ve gündüz çağırdım.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bir zaman sonra Nuh: “Ey Rabbim!” dedi. “Ben toplumuma gece gündüz çağrıda bulunuyorum.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Sonra Nuh:) Rabbim! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim;


Çeviri : Adem Uğur

(Nuh) dedi ki: "Rabbim. . . Muhakkak ki ben halkımı gece ve gündüz davet ettim. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

Nuh: 'Rabbim ben kavmimi, geceleri de gündüzleri de dâvet ediyorum' dedi.


Çeviri : Ahmet Tekin

Dedi ki: 'Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet ettim.


Çeviri : Ahmet Varol

Dedi ki: "Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum."


Çeviri : Ali Bulaç

Nûh dedi ki: “- Ey Rabbim! Ben kavmimi gece ve gündüz (imana) dâvet ettim.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(5-9) Sonra Nûh şöyle devam etti: “Ey Rabbim! Doğrusu ben kavmimi gece gündüz tevhid inancına davet ettim. Fakat benim davetim, ancak kaçmalarını arttırdı. Her ne zaman onları senin bağışlamana çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına çektiler, direndiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları açıkça çağırdım. Sonra onlara davetimi hem açık ilân ettim, hem de gizlice. Özel olarak kendileriyle konuştum.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Nuh dedi ki: «Rabbim! Dogrusu ben, milletimi gece gunduz cagirdim.»


Çeviri : Bekir Sadak

(5-6) Nûh dedi ki: Rabbim! Şüphesiz ki ben, milletimi gece gündüz (uyarıp sana, senin dinine) davet ettim, ama benim bu davetim ancak onların (nefretine sebep olup) kaçmalarını arttırdı.


Çeviri : Celal Yıldırım

(5-6) Nuh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların (imandan) kaçışını artırdı.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Nûh, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim.”


Çeviri : Diyanet İşleri

Nuh dedi ki: 'Rabbim! Doğrusu ben, milletimi gece gündüz çağırdım.'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Sonra Nuh:) Rabbim! dedi, doğrusu ben kavmimi gece gündüz (imana) davet ettim;


Çeviri : Diyanet Vakfı

Dedi ki, 'Rabbim, ben halkımı gece gündüz çağırdım.'


Çeviri : Edip Yüksel

Dedi ki ya rab! Ben kavmımı gece gündüz da'vet ettim


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Dedi ki: «Ey Rabbim, ben kavmimi gece gündüz davet ettim.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Nûh dedi ki: «Ey Rabbim! Ben kavmimi gece gündüz davet ettim.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Nuh dedi ki: «Rabbim! Doğrusu ben, milletimi gece gündüz çağırdım.»


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Dedi ki: "Rabbim, gerçekten kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum."


Çeviri : Gültekin Onan

Dedi: «Ey Rabbim, ben kavmimi hakıykaten gece gündüz da'vet etdim».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Nûh) dedi ki: 'Rabbim! Doğrusu ben, kavmimi gece gündüz (îmân etmeye) da'vet ettim.'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Dedi ki: Rabbım; doğrusu ben, kavmimi gece gündüz davet ettim.


Çeviri : İbni Kesir

(Hz. Nuh, Rabbine) şöyle dedi: “Rabbim, Muhakkak ki ben kavmimi gece ve gündüz (ruhlarını Sana ulaştırmayı dilemeye) davet ettim.”


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Dedi ki: “Rabbim! Gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum.”


Çeviri : Kadri Çelik

(Ve bir zaman sonra, Nuh) "Ey Rabbim!" dedi, "Ben halkıma gece gündüz çağrıda bulunuyorum,


Çeviri : Muhammed Esed

(5-6) Dedi ki: «Yarabbi! Ben kavmimi hakikaten gece ve gündüz dâvet ettim. Benim dâvetim, onlar için firardan başka bir şey arttırmadı.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Nuh dedi ki: "Ey Rabbim! Doğrusu ben kavmimi gece gündüz dâvet ettim. "


Çeviri : Ömer Öngüt

-Rabbim, dedi. Ben kavmimi gece gündüz davet ettim.


Çeviri : Şaban Piriş

(5-6) "Ya Rabbî, dedi Nûh, ben milletimi gece gündüz dine dâvet ettim. Ama benim dâvetim, onların sadece daha çok uzaklaşmalarına yol açtı."


Çeviri : Suat Yıldırım

(Nûh:) "Rabbim, dedi, ben kavmimi gece gündüz da'vet ettim."


Çeviri : Süleyman Ateş

Dedi ki: «Rabbim, gerçekten ben kavmimi gece ve gündüz davet edip durdum.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Nuh 'Yâ Rabbi,' dedi. 'Kavmimi gece gündüz imana çağırdım.


Çeviri : Ümit Şimşek

Nûh şöyle yakardı: "Ey Rabbim! Ben toplumumu gece ve gündüz davet ettim."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk