71 / NUH - 9

ثُمَّ إِنِّىٓ أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا

Orjinal

Summe innî a’lentu lehum ve esrartu lehum isrârâ(isrâran).

1. summe : sonra
2. innî : muhakkak ki ben
3. a'lentu : aleni olarak, açıkça ilân ettim
4. lehum : onlarındır, onlar için vardır
5. ve esrertu : ve gizledim, sır olarak bildirdim
6. isrâran : gizli olarak, gizli gizli

Çeviri : Transliteral

Sonra açığa vurup yaydım onlara ve gizlice konuştum, davet ettim onları da.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Onlara açıktan tebliğde bulundum. Ayrıca onlarla gizlice özel olarak da konuştum


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Sonra, onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum.


Çeviri : Adem Uğur

"Sonra, muhakkak ki ben onlara aleni davette bulundum ve ayrıca da kendilerine özel olarak anlattım. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Üstelik ben, onlara ilân ederek söyledim. Onlarla gizli gizli konuştum.'


Çeviri : Ahmet Tekin

Sonra onlara (davetimi) açıktan da ilan ettim, gizli gizli de söyledim.


Çeviri : Ahmet Varol

"Daha sonra (davamı) onlara açıkça ilan ettim ve kendilerine gizli gizli yollarla yanaşmak istedim."


Çeviri : Ali Bulaç

Sonra, hem ilân ederek onlara söyledim, hem gizliden gizliye söyledim onlara...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(5-9) Sonra Nûh şöyle devam etti: “Ey Rabbim! Doğrusu ben kavmimi gece gündüz tevhid inancına davet ettim. Fakat benim davetim, ancak kaçmalarını arttırdı. Her ne zaman onları senin bağışlamana çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına çektiler, direndiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra ben onları açıkça çağırdım. Sonra onlara davetimi hem açık ilân ettim, hem de gizlice. Özel olarak kendileriyle konuştum.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

«Sonra onlara aciktan aciga, gizliden gizliye de soyledim.»


Çeviri : Bekir Sadak

Sonra yine ben, açıktan duyuruda bulundum ve gizli gizli görüşmeler de yaptım ;


Çeviri : Celal Yıldırım

“Daha sonra (davamı) onlara hem açıktan açığa tebliğ ettim, hem de gizliden gizliye kendileriyle konuştum.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“Sonra, onlarla hem açıktan açığa, hem de gizli gizli konuştum.”


Çeviri : Diyanet İşleri

'Sonra onlara açıktan açığa, gizliden gizliye de söyledim.'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Sonra, onlarla hem açıktan açığa hem de gizli gizli konuştum.


Çeviri : Diyanet Vakfı

' Sonra onlara ilan ettim, gizliden gizliye de konuştum.'


Çeviri : Edip Yüksel

Sonra hem i'lâm ederek söyledim onlara hem gizli gizli söyledim


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Sonra hem ilan ederek söyledim onlara, hem gizli gizli söyledim.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

«Sonra hem ilan ederek söyledim onlara, hem gizli gizli.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Sonra onlara açıktan açığa, gizliden gizliye de söyledim.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Daha sonra (davamı) onlara açıkça ilan ettim ve kendilerine gizli gizli yollarla yanaşmak istedim."


Çeviri : Gültekin Onan

«Sonra da onları hem i'lân ederek da'vet etdim, hem kendilerine gizli gizli söyledim».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'Sonra doğrusu ben, onlara (hem) i'lân ettim, (hem) kendilerine gizli gizli de söyledim.'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Sonra onlara; açıktan açığa ve gizliden gizliye söyledim.


Çeviri : İbni Kesir

Daha sonra da muhakkak ki ben onlara alenî olarak ilân ettim ve onlara sır olarak (tek tek çağırarak) gizli gizli de bildirdim.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Sonra onlara açıktan açığa ve gizliden gizliye bildirdim.”


Çeviri : Kadri Çelik

onlara açıktan tebliğde bulundum; (ayrıca) onlarla gizlice, özel olarak da konuştum;


Çeviri : Muhammed Esed

(9-10) «Sonra şüphesiz ki, ben onlar için ilan ettim ve onlara gizliden gizliye de bildirdim. Artık dedim ki, Rabinizden mağrifet dileyiniz, şüphe yok ki O, çok mağfiret buyurucudur.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

"Üstelik onlarla hem açıktan açığa, hem de gizliden gizliye görüşmeler de yaptım. "


Çeviri : Ömer Öngüt

Sonra onlara açıktan açığa da; gizli gizli de söyledim.


Çeviri : Şaban Piriş

Daha sonra onları gâh açıkça çağırdım, gâh iyice gizli bir dâvet yönelttim, her türlü yolu denedim.


Çeviri : Suat Yıldırım

"Sonra onlara açıktan söyledim, gizli gizli söyledim:


Çeviri : Süleyman Ateş

«Daha sonra (davamı) onlara açıkça ilan ettim ve kendilerine gizli gizli yollarla yanaşmak istedim.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Sonra hem açıkça, hem de gizliden gizliye çağırdım.


Çeviri : Ümit Şimşek

"Daha sonra bir başka duyuru yönelttim. Ve onları gizli gizli de çağırdım."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk