24 / NUR - 18

وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Orjinal

Ve yubeyyinullâhu lekumul âyât(âyâti), vallâhu alîmun hakîm(hakîmun).

1. ve yubeyyinullâhu : ve Allah beyan ediyor, açıklıyor
2. lekum el âyâti : size âyetleri
3. vallâhu (ve allâhu) : ve Allah
4. alîmun : en iyi bilen
5. hakîmun : hakîm, hüküm ve hikmet sahibi

Çeviri : Transliteral

Ve Allah, size delillerini apaçık bildirmededir ve Allah, her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sâhibidir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Çünkü Allah, size mesajlarını apaçık bildiriyor. Çünkü Allah, herşeyi hakkıyla bilir ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ve Allah âyetleri size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Adem Uğur

Allâh size işaretlerini açıklıyor. . . Allâh Aliym'dir, Hakiym'dir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah âyetleri, şer’î hükümleri, üstün ahlâk kurallarını size açıklıyor. Allah işin iç yüzünü çok iyi bilir. Hikmet sahibi ve hükümrandır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Allah size ayetleri açıklıyor. Allah bilendir, hakimdir.


Çeviri : Ahmet Varol

Allah size ayetleri açıklıyor; Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Ali Bulaç

Allah size ayetlerini (emir ve yasaklarını) böyle açıklıyor. Allah Alîm’dir= her şeyi bilir, Hakîm’dir=hükmünde hikmet sahibidir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah bu suretle âyetlerini size açıklıyor. Allah, her şeyi bilir; hikmet sahibidir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Allah size ayetleri acikca bildirir. Allah bilendir, Hakim'dir.


Çeviri : Bekir Sadak

Allah size âyetleri bir bir açıklıyor; Allah bilendir ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Allah mesajlarını size apaçık bildiriyor. Zira Allah her şeyi tam bilen, her işi hikmetle yapandır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Allah, size âyetleri açıklıyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Allah size ayetleri açıkça bildirir. Allah bilendir, Hakim'dir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Ve Allah âyetleri size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

ALLAH size ayetlerini böyle açıklıyor. ALLAH Bilendir, Bilgedir.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve sizin için âyetleri beyan buyuruyor ki Allah alîmdir hakîmdir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ve Allah, size ayetlerini açıklıyor. Allah, herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ve Allah âyetlerini size açıklıyor. Allah, (işin iç yüzünü) çok iyi bilir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Allah, aynı zamanda, size ayetlerini ayrıntılı biçimde açıklıyor. Allah her şeyi bilir ve her yaptığını yerinde yapar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Tanrı size ayetleri açıklıyor; Tanrı bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Gültekin Onan

Ve (işte) size âyetlerini açık açık bildiriyor. Allah (her şey'i) hakkıyle bilendir, tam bir hüküm ve hikmet saahibidir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ve Allah size âyetleri açıklıyor. Çünki Allah, Alîm (herşeyin içyüzünü bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ve Allah, size ayetlerini açıkça bildiriyor. Allah; Alim'dir, Hakim'dir.


Çeviri : İbni Kesir

Ve Allah, size âyetlerini açıklıyor. Ve Allah, Alîm’dir (en iyi bilendir) Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Allah size ayetleri açıklıyor. Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir.


Çeviri : Kadri Çelik

çünkü Allah mesajlarını size apaçık bildiriyor; çünkü Allah, doğru hüküm ve hikmetle edip eyleyen mutlak ve sınırsız bilgi Sahibidir!


Çeviri : Muhammed Esed

Ve Allah sizin için âyetleri apaçık beyan ediyor ve Allah alîmdir, hakîmdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Ve Allah işte size âyetlerini açık açık bildiriyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Ve Allah size ayetlerini açıklıyor. Allah, âlimdir, hakimdir.


Çeviri : Şaban Piriş

Ve Allah âyetleri size açık açık bildiriyor. Allah alîm ve hakîmdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).


Çeviri : Suat Yıldırım

Allâh size âyetleri(ni) açıklıyor. Allâh bilendir, hüküm ve hikmet sâhibidir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Allah size ayetleri açıklıyor; Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Allah size âyetlerini de açıklıyor. Zira Allah herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar.


Çeviri : Ümit Şimşek

Allah size ayetleri iyice açıklıyor. Allah Alîm'dir, Hakîm'dir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk