24 / NUR - 46

لَّقَدْ أَنزَلْنَآ ءَايَٰتٍ مُّبَيِّنَٰتٍ وَٱللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

Orjinal

Le kad enzelnâ âyâtin mubeyyinât(mubeyyinâtin), vallâhu yehdî men yeşâu ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).

1. lekad : andolsun ki
2. enzelnâ : biz indirdik
3. âyâtin : âyetler
4. mubeyyinâtin : açıklanmış
5. vallâhu (ve allâhu) : ve Allah
6. yehdî : hidayet eder
7. men yeşâu : dilediği kişi
8. ilâ sırâtın mustakîmin : Sıratı Mustakîm'e, Allah'a ulaştıran yola

Çeviri : Transliteral

Andolsun ki biz, her şeyi açıklayan deliller indirdik; ve Allah, dilediğini doğru yola sevk eder.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Gerçek şu ki, biz gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan mesajlar indirdik; fakat yine de Allah, doğru yola ulaştırılmak isteyen kimseyi, istediği şekilde doğru yoluna eriştirir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Andolsun biz (bilmediklerinizi size) açık seçik bildiren âyetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola iletir.


Çeviri : Adem Uğur

Andolsun ki açıklayıcı işaretler inzâl ettik. Allâh dilediğini sırat-ı müstakime hidâyet eder.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Andolsun biz, her şeyi delilli, gerekçeli, ayrıntılı açıklanmış âyetler, helâli, haramı, şer’î hükümleri, ahlâkî kuralları içinde bulunduran Kur’ân’ı indirdik. Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu varlıkları doğru, muhkem, güvenli yola, İslâmî hayata iletir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Andolsun ki biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.


Çeviri : Ahmet Varol

Andolsun biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola yöneltip iletir.


Çeviri : Ali Bulaç

Gerçekten biz, (emir ve yasaklarımızı bildiren) apaçık ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola (İslâm dinine) iletir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Andolsun ki biz her şeyi güzelce açıklayan âyetler indirdik. Allah, dileyeni doğru yola iletir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

And olsun ki, aciklayici ayetler indirmisizdir. Allah diledigini dogru yola eristirir.


Çeviri : Bekir Sadak

And olsun ki, nice açıklayıcı âyetler indirdik. Allah dilediğini (sünneti uyarınca) doğru yola iletir.


Çeviri : Celal Yıldırım

Andolsun ki biz gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan ayetler indirdik. Allah dilediğini (iyi niyetinden dolayı) doğru yola eriştirir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Andolsun, biz açıklayıcı âyetler indirdik. Allah, dilediği kimseyi doğru yola iletir.


Çeviri : Diyanet İşleri

And olsun ki, açıklayıcı ayetler indirmişizdir. Allah dilediğini doğru yola eriştirir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Andolsun biz (bilmediklerinizi size) açık seçik bildiren âyetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola iletir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Apaçık ayetler indirmiş bulunuyoruz. ALLAH dilediğini/ dileyeni dosdoğru yola iletir.


Çeviri : Edip Yüksel

Kasem olsun ki cidden beyan edici âyetler indirdik ve kimi dilerse Allah, doğru bir caddeye hidayet eyler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki, gerçekten açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini doğru bir caddeye iletir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Andolsun biz (her şeyi) apaçık bildiren âyetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Biz gerçekten ayrıntılı açıklamalar içeren ayetler indirdik. Allah, dilediği kimseleri doğru yola iletir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Andolsun, biz açıklayıcı ayetler indirdik. Tanrı, dilediğini doğru yola yöneltip iletir.


Çeviri : Gültekin Onan

Andolsun ki biz açık açık âyetler indirdik. Allah, kimi dilerse onu doğru yola iletir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

And olsun ki, (biz size hakikati) açıklayıcı âyetler indirdik. Allah ise, dilediği kimseyi (hikmetine binâen kendi lütfundan) dosdoğru bir yola hidâyet eder.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Andolsun ki Biz; açıklayıcı ayetler indirdik, Ve Allah; dilediğini doğru yola iletir.


Çeviri : İbni Kesir

Andolsun biz, açıklayıcı âyetler indirdik. Allah, dilediğini Sıratı Mustakîm'e ulaştırır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola hidayet eder.


Çeviri : Kadri Çelik

Gerçek şu ki, Biz gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan mesajlar indirdik; fakat, yine de Allah (doğru yola gerçekten ulaştırılmak) isteyen kimseyi doğru yola eriştirir.


Çeviri : Muhammed Esed

Kasem olsun ki, açık açık beyan eden âyetler indirdik ve Allah dilediği kimseyi dosdoğru bir yola iletir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun ki biz açıklayıcı âyetler indirdik. Allah dilediği kimseyi dosdoğru yola iletir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Apaçık ayetler indirmişizdir. Allah, dilediği kimseyi dosdoğru yola yöneltir.


Çeviri : Şaban Piriş

Gerçekten Biz hükümlerimizi açıklayan âyetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola hidâyet eder.


Çeviri : Suat Yıldırım

Andolsun biz, (gerçekleri) açıklayan âyetler indirdik. Allâh dilediğini, doğru yola iletir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Andolsun biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola yöneltip iletir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Doğrusu Biz herşeyi açıklayıcı âyetler indirmiş bulunuyoruz. Böylece, Allah, dilediğini dosdoğru bir yola iletir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Yemin olsun, biz açık seçik bilgiler veren ayetler indirdik. Allah, dilediğini/dileyeni dosdoğru yola iletiyor.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk