24 / NUR - 52

وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَآئِزُونَ

Orjinal

Ve men yutıillâhe ve resûlehu ve yahşallâhe ve yettakhi fe ulâike humul fâizûn(fâizûne).

1. ve men : ve kim
2. yutıi allâhe : Allah'a itaat eder
3. ve resûle-hu : ve O'nun Resûlü, elçisi
4. ve yahşe allâhe : ve Allah'a huşû duyar
5. ve yettak-hi : ve ona karşı takva sahibi olur
6. fe : o zaman, böylece
7. ulâike : işte onlar
8. hum : onlar
9. el fâizûne : kurtuluşa erenler

Çeviri : Transliteral

Ve kim Allah'a ve Peygamberine itâat eder, Allah'tan korkar ve ondan çekinirse o çeşit kişilerdir muratlarına erenlerin, kurtulup nusret bulanların ta kendileri.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Çünkü Allah'a ve O'nun Rasûlü'ne itaat edenler, Allah'a saygı duyup O'na karşı sorumluluk duyanlar, işte bunlardır mutluluğa erenler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Her kim Allah'a ve Resûlüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve O'ndan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir.


Çeviri : Adem Uğur

Kim Allâh'a ve Rasûlüne itaat ederse; Allâh haşyetini yaşarsa; O'ndan korunursa, işte onlar muratlarına erecekler.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah’a ve Rasulüne itaat edenler, Kur’ân ve sünneti uygulayanlar, Allah’tan korkarak saygı duyanlar, O’na sığınanlar, emrine yapışanlar, günahlardan arınıp, azabından korunanlar, işte onlar mutluluğa erenlerdir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Kim Allah'a ve Peygamberine itaat eder, Allah'tan korkar ve O'ndan sakınırsa işte kurtuluşa erenler onlardır.


Çeviri : Ahmet Varol

Kim Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederse ve Allah'tan korkup O'ndan sakınırsa, işte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır.


Çeviri : Ali Bulaç

Kim Allah’a ve Rasûlüne itaat eder, yaptığı günahlardan ötürü Allah’dan korkar ve geri kalan ömründe de O’ndan sakınırsa, işte bunlar ebedî saadete kavuşanlardır.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah'a ve Peygamberine itaat eden, Allah'ı sayan ve O'na saygılı olan kimseler, işte onlar kurtulanlardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Allah'a ve Peygambere itaat eden, Allah'tan korkan ve O'ndan sakinan kimseler, iste onlar kurtulanlardir.


Çeviri : Bekir Sadak

Ve kim Allah'a ve Peygamber'ine itaat eder de Allah'tan saygı ile korkar ve (karşı gelmekten) sakınırsa, işte kurtuluşa erenler onlardır.


Çeviri : Celal Yıldırım

Kim Allah'a ve Resulü'ne itaat eder, Allah'ın azabından korkar ve O'na karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar kurtuluşa ve mutluluğa erenlerdir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Kim Allah’a ve Resûlüne itaat eder, Allah’tan korkar ve O’na karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar başarıyı elde edenlerin ta kendileridir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Allah'a ve Peygambere itaat eden, Allah'tan korkan ve O'ndan sakınan kimseler, işte onlar kurtulanlardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Her kim Allah'a ve Resûlüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve O'ndan sakınırsa, işte asıl bunlar mutluluğa erenlerdir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

ALLAH’a ve elçisine uyan, ALLAH’ı sayıp O’nu dinleyen kimseler üstün gelenlerdir.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve her kim Allaha ve Resulüne itaat eyler ve Allaha haşyet besler ve ona korunursa işte murada irecek olanlar bunlardır


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve O'na sığınırsa, işte murada erecek olanlar bunlardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'a saygı duyar ve O'ndan sakınırsa, işte asıl bunlar bedbahtlıktan kurtulanlardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Allah'a ve Peygambere itaat edenler, Allah'dan korkup buyruklarını çiğnemekten kaçınanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Kim Tanrı'ya ve Resülüne itaat ederse ve Tanrı'dan korkup O'ndan sakınırsa, işte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır.


Çeviri : Gültekin Onan

Kim Allaha ve resulüne itaat ederse, (geçmiş günâhlarından dolayı) Allahdan korkarsa, (gelecek günâhlarından nâşî de) Ondan sakınırsa kurtuluşu bulanlar da bunların ta kendileridir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Her kim Allah’a ve Resûlüne itâat eder ve Allah’dan korkar ve O’ndan sakınırsa, işte onlar, gerçekten kazanan kimselerdir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Kim, Allah'a ve Rasulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve sakınırsa; işte onlar, kurtuluşa erenlerin kendileridir.


Çeviri : İbni Kesir

Ve kim Allah’a ve resûlüne itaat ederse ve Allah’a huşû duyar ve O’na karşı takva sahibi olursa o taktirde işte onlar, onlar kurtuluşa erenlerdir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Kim Allah'a ve resulüne itaat ederse ve Allah'tan korkup O'ndan sakınırsa, işte kurtuluşa erenler bunlardır.


Çeviri : Kadri Çelik

Çünkü, Allah'a ve O'nun Rasulü'ne itaat edenler, Allah'tan korkup O'na karşı sorumluluk duyanlar; işte bunlardır, (nihai) zafere erişecek olanlar!


Çeviri : Muhammed Esed

Ve her kim Allah'a ve resûlüne itaat ederse ve Allah'tan korkarsa ve O'ndan takvâ ile sakınırsa işte necât bulacak olanlar, ancak bunlardır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Kim Allah'a ve Peygamber'ine itaat ederse, Allah'tan korkar ve O'ndan sakınırsa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Kim Allah’a ve peygamberine itaat eder ve Allah’tan saygıyla korkar ve sakınırsa, işte kurtuluşa erecek olanlar onlardır.


Çeviri : Şaban Piriş

Kim Allah’a ve Resulüne itaat eder, Allah’ı tazim edip O’na karşı gelmekten sakınırsa, işte ebedî başarı ve mutluluğa erenler onlar olacaklardır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Kim(ler) Allah'a ve Resulüne itâ'at eder, Allah'tan korkar, O'(nun azâbı)ndan korunursa işte kurtuluşa erenler onlardır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse ve Allah'tan korkup O'ndan sakınırsa, işte 'kurtuluşa ve mutluluğa' erenler bunlardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Kim Allah'a ve Resulüne itaat eder, Allah'tan korkar ve Ona karşı gelmekten sakınırsa, işte onlar murada ermiş olanlardır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Allah'a ve O'nun resulüne itaat eden, Allah'a saygı duyan ve O'ndan korkan kişiler, zafere ulaşanların ta kendileridir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk