24 / NUR - 56

وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُوا۟ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Orjinal

Ve ekîmûs salâte ve âtûz zekâte ve atîûr resûle leallekum turhamûn(turhamûne).

1. ve ekîmû : ve ikame edin, gereği üzere yerine getirin
2. es salâte : salat, namaz
3. ve âtû : ve verin
4. ez zekâte : zekât
5. ve atîû : ve itaat edin
6. er resûle : resûl
7. lealle-kum : umulur ki böylece siz
8. turhamûne : rahmet olunursunuz

Çeviri : Transliteral

Ve namaz kılın, zekât verin ve Peygambere itâat edin de acınmışlardan olun.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Öyleyse ey insanlar! Namaza karşı devamlı ve duyarlı olun, zekatı verin, peygambere itaat edin, böylece rahmete layık görülürsünüz.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber'e itaat edin ki merhamet göresiniz.


Çeviri : Adem Uğur

Salâtı ikame edin, zekâtı verin ve Rasûle itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Namazı âdâbına riayet ederek, aksatmadan kılın. Vicdanlarınızı, servetinizi, sosyal bünyenizi arındıran, berekete vesile olan zekâtı verin. İlâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Rasulullah’a itaat edin, tebliğine, teşriine, sünnetine uyup uygulayın. Bunlar rahmete ve merhamete mazhar olmanıza vesiledir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Namazı kılın, zekatı verin ve Peygambere itaat edin; umulur ki rahmet olunursunuz.


Çeviri : Ahmet Varol

Dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve elçiye itaat edin. Umulur ki, rahmete kavuşturulmuş olursunuz.


Çeviri : Ali Bulaç

Namazı gereği üzre kılın, zekâtı verin ve peygambere itaat edin ki, rahmete kavuşturulasınız.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Namazı kılınız, zekâtı veriniz, Peygamber'e itaat ediniz ki merhamet göresiniz.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Namaz kilin, zekat verin, peygamebere itaat edin ki size merhamet edilsin.


Çeviri : Bekir Sadak

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı yerin. Peygamber'e itaat edin. Olaki rahmete lâyık görülürsünüz.


Çeviri : Celal Yıldırım

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Resûle itaat edin ki size merhamet edilsin.


Çeviri : Diyanet İşleri

Namaz kılın, zekat verin, Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber'e itaat edin ki merhamet göresiniz.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Namazı gözetiniz, zekatı veriniz ve elçiye uyunuz ki merhamet edilesiniz.


Çeviri : Edip Yüksel

Hem namazı kılın, zekâtı verin ve Peygambere itaat edin ki rahmete irdirilesiniz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bir de namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Hem namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Namazı kılınız, zekâtı veriniz ve Peygambere itaat ediniz ki, Allah'ın rahmetinden pay alabilesiniz.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve elçiye itaat edin. Umulur ki, rahmete kavuşturulmuş olursunuz.


Çeviri : Gültekin Onan

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, o resule itaat edin. Tâki ilâhî rahmete kavuşdurulasınız.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Namazı hakkıyla edâ edin, zekâtı verin ve peygambere itâat edin ki merhamet olunasınız!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Namaz kılın, zekat verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.


Çeviri : İbni Kesir

Ve namazı ikame edin. Ve zekâtı verin. Ve resûle itaat edin ki böylece rahmet olunasınız.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Dosdoğru namazı kılın, zekâtı verin ve peygambere itaat edin; umulur ki rahmete erdirilirsiniz.


Çeviri : Kadri Çelik

Öyleyse, (ey inananlar,) salatta devamlı ve duyarlı olun; arınmak için verilmesi gerekeni verin ve Rasul'e itaat edin ki esirgenip korunasınız.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve namazı dosdoğru kılın ve zekâtı verin ve Peygambere itaat edin, tâ ki rahmete erdirilesiniz.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Namazı kılın, zekâtı verin, Peygamber'e itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.


Çeviri : Ömer Öngüt

Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Peygamber’e itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.


Çeviri : Şaban Piriş

Öyleyse ey müminler, siz namazı hakkıyla ifa etmeye devam edin, zekâtı verin, Peygambere itaat edin ki merhamete nail olasınız!


Çeviri : Suat Yıldırım

Namazı kılın, zekâtı verin, Elçiye itâ'at edin ki size acınsın.


Çeviri : Süleyman Ateş

Dosdoğru namazı kılın, zekâtı verin ve peygambere itaat edin. Umulur ki, rahmete kavuşturulmuş olursunuz.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Peygambere itaat edin; böylece rahmete erişirsiniz.


Çeviri : Ümit Şimşek

Namazı kılın, zekâtı verin, resule itaat edin ki, rahmete erdirilesiniz.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk