24 / NUR - 9

وَٱلْخَٰمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّٰدِقِينَ

Orjinal

Vel hâmisete enne gadaballâhi aleyhâ in kâne mines sâdikîn(sâdikîne).

1. ve el hâmisete : ve beşinci
2. enne : olduğunu
3. gadabe allâhi : Allah'ın gadabı, öfkesi, azabı
4. aleyhâ : onun üzerinde
5. in : eğer
6. kâne : oldu
7. min es sâdikîne : doğru söyleyenlerden, sadıklardan

Çeviri : Transliteral

Beşincide, kocam doğru söyleyenlerdense gerçekten de Allah'ın gazabı bana der.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve beşincisinde, kocası doğruyu söylüyorsa, Allah'ın gazabına razı olduğunu ifade etmesidir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Beşinci defa da, eğer (kocası) doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.


Çeviri : Adem Uğur

Ve beşincisinde: Eğer doğru söyleyenlerden ise Allâh'ın gazabı kendi üzerine olsun, demesidir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Beşinci defa da, eğer kocası doğru söyleyenlerden ise, Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesidir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Beşincisinde; eğer o doğru söyleyenlerdense Allah'ın lanetinin muhakkak kendi üzerine olmasını (diler).


Çeviri : Ahmet Varol

Beşinci (yemini) ise, eğer o (kocası) doğru söylüyor ise, Allah'ın gazabının muhakkak kendi üzerinde olması(nı kabul etmesi)dır.


Çeviri : Ali Bulaç

Beşinci defa kadın şöyle der: “- Eğer o (koca) doğru söyliyenlerden ise, muhakkak Allah’ın gazabı kendinin (kadının) üzerine olsun.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Beşinci yemininde, eğer kocası doğrulardan ise, Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(8-9) Kocasinin yalancilardan olduguna Allah'i dort defa sahit tutmasi, cezayi kadindan savar. Besincisinde, kocasi dogrulardan ise kendisinin Allah'in gazabina ugramasini diler.


Çeviri : Bekir Sadak

Beşinci defa, eğer kocası doğrulardan ise Allah'ın gazabının kendisi üzerine (inmesini) dilemesi, kadından cezayı savar.


Çeviri : Celal Yıldırım

(8-9) Kadının da o (kocası)nın gerçekten yalancı olduğuna dair Allah'a yemin ederek dört defa şahitlik etmesi, kendisinden cezayı kaldırır. Beşinci defada o (kocası)nın söylediğinin doğru olması halinde, Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesidir (“Eğer kocamın söylediği doğru ise, Allah'ın gazabı üzerime olsun” demesidir).


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(8-9) Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah’ı dört defa şahit getirmesi (Allah adına yemin etmesi), beşinci defada da eğer kocası doğru söyleyenlerden ise Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi, kadından cezayı kaldırır.


Çeviri : Diyanet İşleri

(8-9) Kocasının yalancılardan olduğuna Allah'ı dört defa şahit tutması, cezayı kadından savar. Beşincisinde, kocası doğrulardan ise kendisinin Allah'ın gazabına uğramasını diler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(8-9) Kadının, kocasının yalan söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah adına yemin ve şahitlik etmesi, beşinci defa da, eğer (kocası) doğru söyleyenlerden ise Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Beşinci yeminde de, kocasının doğru olması halinde kendisinin ALLAH’ın gazabına uğramasını diler.


Çeviri : Edip Yüksel

Beşincisi de eğer o sadıklardan ise muhakkak Allahın gadabı kendinin üzerinedir


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Beşincisinde ise, eğer o (kocası) doğru söyleyenlerden ise, Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını ister.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Beşinci defa da, eğer (kocası) doğru söyleyenlerden ise, Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kendisinden cezayı kaldırır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Böyle bir kadının beşinci defasında da «Eğer kocamın söylediği doğru ise Allah'ın laneti üzerime olsun» demesi gerekir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Beşinci (yemini) ise, eğer o (koca) doğru söylüyor ise, Tanrı'nın gazabının muhakkak kendi üzerinde olması(nı kabul etmesi)dir.


Çeviri : Gültekin Onan

(8-9) O (kadın) ın billahi onun (zevcinin) muhakkak yalancılardan olduğuna dört (defa) şehâdet etmesi, beşincide de eğer o (zevci) saadıklardan ise muhakkak Allahın gazabı kendi üzerine (olmasını söylemesi) ondan (o kadından) bu azâbı (cezayı) defeder.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(8-9) (Zevcenin de,) şübhesiz onun (kocasının) gerçekten yalan söyleyenlerden olduğuna dâir dört (def'a) Allah’a yemîn ederek şâhidlik etmesi; beşincide, eğer (kocası)doğru söyleyenlerden ise Allah’ın gazabının kendi üzerine olması(nı dilemesi) kendisinden hadd cezâsını kaldırır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Beşincisi de; kocası doğrulardan ise kendisinin Allah'ın gazabına uğramasıdır.


Çeviri : İbni Kesir

Ve (yeminin) beşincisi eğer o (eşi), sadıklardan (doğru söyleyenlerden) ise Allah’ın gadabının (azabının) kendi üzerine olmasıdır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Beşinci (yemini) ise, eğer o (kocası) doğruyu söyleyenlerden ise, Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesidir.


Çeviri : Kadri Çelik

ve beşincisinde, kocası doğruyu söylüyorsa, Allah'ın gazabına razı olduğunu (ifade etmesidir).


Çeviri : Muhammed Esed

Beşincisi de : «Eğer o (kocası) sâdıklardan ise kendisi üzerine muhakkak ki, Allah'ın gazabı olsun» demesidir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Beşincisinde, eğer kocası doğrulardan ise Allah'ın gadabının kendi üzerine olmasını diler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Beşincisi, kocası doğru söylüyorsa Allah’ın gazabının kendi üzerine olmasını istemesidir.


Çeviri : Şaban Piriş

(8-9) Hanımının ise, kocasının bu suçlamasında yalancı olduğuna dair ayrı ayrı dört kere Allah adına yemin ve şahitlik etmesi, beşincide ise kocasının doğru söylemesi halinde, Allah’ın gazabının kendi üzerine çökmesini dilemesi, kendisinden cezayı kaldırır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Beşinci defa da: Eğer kocası doğrulardan ise Allâh'ın gazabının kendi üzerine olmasını diler.


Çeviri : Süleyman Ateş

Beşinci (yemini) ise, eğer o (kocası) doğruyu söyleyenlerden ise, Allah'ın gazabının muhakkak kendi üzerinde olması(nı kabul etmesi) dır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onun da beşinci defadaki yemini, eğer kocası doğru söylüyorsa, Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını istemektir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bu durumda kadının beşinci sözü, suçlayan erkek doğru söyleyenlerdense, "Allah'ın gazabının kendisi üzerine olması"nı söylemekten ibarettir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk