13 / RAD - 20

ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيثَٰقَ

Orjinal

Ellezîne yûfûne bi ahdillâhi ve lâ yenkudûnel misâk(misâka).

1. ellezîne : ki onlar
2. yûfûne : yerine getirirler, ifa ederler
3. bi ahdi allâhi : Allah'ın ahdini
4. ve lâ yenkudûne : ve bozmazlar
5. el misâka : misaki

Çeviri : Transliteral

Onlardır Allah'la ahdettikleri şeye vefâ edenler ve verdikleri sözden caymayanlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Onlar ki, Allah'a olan sözleşmelerine sadakat gösterir, antlaşmalarını asla bozmazlar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Onlar, Allah'ın ahdini yerine getirenler ve verdikleri sözü bozmayanlardır.


Çeviri : Adem Uğur

Onlar (hakikate erenler), Allâh ahidlerine uyarlar (Allâh'ın varlıklarında açığa çıkardığı hakikat bilgisinin gereğini yaşarlar), mîsaklarını (yaratılış fıtriyetlerini) bozmazlar.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlar, Allah’a olan taahhütlerini yerine getirenler, verdikleri sözü bozmayanlar, koyduğu ilâhî düzene, şeriate aykırı yaşamayanlardır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve anlaşmayı bozmazlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü (misakı) bozmazlar.


Çeviri : Ali Bulaç

Onlar ki, Allah’ın tevhîd ahdini yerine getirirler, verdikleri sözü bozmazlar.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Onlar, Allah'a verdikleri söze sadık kalanlar ve antlaşmayı bozmayanlardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Onlar, Allah'in ahdini yerine getirirler, anlasmayi bozmazlar.


Çeviri : Bekir Sadak

O sağduyu sahipleri ki, Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler; güven sağlayan anlaşma ve sözleşmeleri bozmazlar.


Çeviri : Celal Yıldırım

Onlar, Allah'a verdikleri sözü (kulluğu) yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onlar, Allah’a verdikleri sözü yerine getiren ve sözleşmeyi bozmayanlardır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Onlar, Allah'ın ahdini yerine getirirler, anlaşmayı bozmazlar.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Onlar, Allah'ın ahdini yerine getirenler ve verdikleri sözü bozmayanlardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onlar ki ALLAH’a verdikleri sözü yerine getirirler ve sözleşmeyi bozmazlar.


Çeviri : Edip Yüksel

Onlar ki Allahın ahdine vefâ ederler ve misâki bozmazlar


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Onlar ki, Allah'a verdikleri sözü yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Onlar ki, Allah'ın ahdini yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onlar Allah'a verdikleri sözü tutarlar, anlaşmalarını bozmazlar.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onlar Tanrı'nın ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü (misakı) bozmazlar.


Çeviri : Gültekin Onan

Onlar ki Allahın ahdini yerine getirirler, mîsâkı bozmazlar,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Onlar ki, Allah’ın ahdini yerine getirirler ve (verdikleri) sözü bozmazlar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Onlar ki; Allah'ın ahdini yerine getirirler ve anlaşmayı bozmazlar.


Çeviri : İbni Kesir

Onlar, Allah’ın ahdini ifa ederler (ruhlarını, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim ederler). Ve misaklerini (diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah’a teslim edeceklerine dair misaklerini) bozmazlar.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onlar Allah'ın (insanlardan aldığı fıtri) sözünü yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü bozmazlar.


Çeviri : Kadri Çelik

onlar ki Allah'la olan bağlantılarına sadakat gösterir, andlaşmalarını asla bozmazlar;


Çeviri : Muhammed Esed

Onlar ki, Allah Teâlâ'nın ahdini yerine getirirler ve misakı bozmazlar.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Onlar ki Allah'ın ahdini yerine getirirler, verdikleri sözü bozmazlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onlar, Allah’a verdikleri sözü yerine getirenler, antlaşmayı bozmayanlardır.


Çeviri : Şaban Piriş

Verdikleri sözde duranlar ve misakı bozmayanlar da işte onlardır.


Çeviri : Suat Yıldırım

Onlar, Allâh'ın ahdini yerine getirirler ve andlaşmayı bozmazlar.


Çeviri : Süleyman Ateş

Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin sözü (misakı) bozmazlar.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler ve antlaşmayı bozmazlar.


Çeviri : Ümit Şimşek

İşte bunlardır, Allah'a verdikleri söze sadık kalanlar ve antlaşmayı bozmayanlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk