55 / RAHMAN - 4

عَلَّمَهُ ٱلْبَيَانَ

Orjinal

Allemehul beyân(beyâne).

1. alleme-hu : ona öğretti
2. el beyâne : beyan etme, açıklama, ifade edebilme

Çeviri : Transliteral

ona dilleri, konuşmayı belletti.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Diğer yaratıklardan farklı olsunlar diye, insanlara düşünmeyi ve konuşmayı da öğretti.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Ona açıklamayı öğretti.


Çeviri : Adem Uğur

Öğretti ona beyanı (Esmâ özelliklerini insanda açığa çıkardı); (Hz. Âli'nin deyişiyle "'İnsan', konuşan Kur'ân" oldu. )


Çeviri : Ahmed Hulusi

İnsana dili, konuşmayı, düşünmeyi ve meramını anlatmayı, Kur’âna vukufu, açıklamayı, varlıkları ayırıcı vasıflarıyla birbirinden ayırt etmeyi öğretti.


Çeviri : Ahmet Tekin

Ona açıklamayı öğretti.


Çeviri : Ahmet Varol

Ona beyanı öğretti.


Çeviri : Ali Bulaç

Ona beyanı (iç duyguların ifadesini) ilham etti.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(1-4) Rahmân, Kur'ân'ı öğretti. İnsanı yarattı, ona kendini ifade etmeyi öğretti.[600]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(3-4) Insani yaratti, ona konusmayi ogretti.


Çeviri : Bekir Sadak

Ona anlatma ve açıklama yeteneği verdi.


Çeviri : Celal Yıldırım

(3-4) İnsanı yarattı ve ona düşünmeyi ve konuşmayı öğretti.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti.


Çeviri : Diyanet İşleri

(3-4) İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(1-4) Rahmân Kur'an'ı öğretti. İnsanı yarattı. Ona açıklamayı öğretti.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Ona beyanı (açıklama yeteneğini) öğretti.


Çeviri : Edip Yüksel

Belletti ona o güzel beyânı


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

ona güzel beyanı belletti.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Ona beyanı öğretti.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Ona düşüncesini açıklamayı öğretti.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ona beyanı öğretti.


Çeviri : Gültekin Onan

Ona beyânı O ta'lîm etdi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ona beyânı (açıkça anlatmayı) öğretti.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ona beyanı öğretti.


Çeviri : İbni Kesir

Ona, beyanı (idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı) O öğretti.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ona beyanı öğretti.


Çeviri : Kadri Çelik

ona açık ve berrak şekilde düşünmeyi ve konuşmayı öğretti.


Çeviri : Muhammed Esed

Ona beyanı (ifade-i meramı) öğretti.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Ona beyanı (açıklamayı) öğretti.


Çeviri : Ömer Öngüt

Ona beyanı öğretti


Çeviri : Şaban Piriş

(3-4) İnsanı yarattı, ona konuşmayı öğretti.


Çeviri : Suat Yıldırım

Ona beyânı (konuşup, düşüncelerini açıklamayı) öğretti.


Çeviri : Süleyman Ateş

Ona beyanı öğretti.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Ona beyanı öğretti.


Çeviri : Ümit Şimşek

Belletti ona duygu ve düşüncelerini ifade etmeyi.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk