55 / RAHMAN - 54

مُتَّكِـِٔينَ عَلَىٰ فُرُشٍۭ بَطَآئِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانٍ

Orjinal

Muttekiîne alâ furuşin betâinuhâ min istebrak(istebrakin), ve cenel cenneteyni dân(dânin).

1. muttekiîne : yaslanırlar
2. alâ : üzere, üzerinde, ... e
3. furusin : yataklar, döşekler
4. betâinu-hâ : onun iç kısımları, astarları
5. min istebrakin : atlas ipekten
6. ve cene : ve ağaçlardan devşirilen meyveler
7. el cenneteyni : iki bahçe
8. dânin : yakın

Çeviri : Transliteral

Öylesine döşemelere yaslanacaklar ki astarları kalın ipekten, her iki cennetin, devşirilip toplanacak meyveleri de ellerinin altında, pek yakın.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Hepsi de astarları atlastan döşemelere yaslanarak, hayat sürecekler ve her iki cennetin meyveleri de kolayca toplanacak şekilde, cennetliklerin ellerinin yetişeceği yerde bulunacak.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Hepsi de örtüleri atlastan minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır.


Çeviri : Adem Uğur

Astarları atlastan döşeklere yaslanırlar. . . İki cennetin meyvelerinin toplanması çok kolaylıkladır!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Cennet konaklarındakiler, astarları atlastan döşeklere yaslanırlar. İki Cennet’in de meyvalarının toplanması yakındır.


Çeviri : Ahmet Tekin

(Orada) astarları kalın atlastan yataklara yaslanırlar. Her iki cennetten devşirilen meyveler de (oradakilere) yakındır.


Çeviri : Ahmet Varol

Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. İki cennetin de meyve devşirmesi (oradakilere) yakın (kolay)dır.


Çeviri : Ali Bulaç

(Rableri huzurunda hesap vermekten korkanlar), astarları kalın ipekten olan yaygılar üzerinde yaslanıp oturarak nimetlenirler. Her iki cennetin meyvalarının toplanışı da yakından... (Zahmetsizce alınabilecek şekilde pek yakın).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(54-55) Hepsi de örtüleri atlastan minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır. Şimdi, Rabbinizin ahiret nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Orada, ortuleri parlak atlastan yataklara yaslanirlar; iki cennetin meyvelerini de kolayca toplarlar.


Çeviri : Bekir Sadak

Onlar (o Cennetlere lâyık görülen bahtiyarlar), astarlan kalınca atlastan olan döşekler üzerine yaslanırlar. Her iki Cennet'teki meyveler ise kolayca devşirilecek şekilde yakındır..


Çeviri : Celal Yıldırım

Buralarda ağırlananlar, yüz bezleri yaldızlı atlastan minderlere yaslanırlar. Her iki cennetin bahçelerindeki ağaçların meyveleri kolayca alınacak kadar yere yakındır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onlar astarları kalın ipekten olan döşeklere yaslanırlar. Bu iki cennetin meyveleri (zahmetsizce alınacak kadar) yakındır.


Çeviri : Diyanet İşleri

Orada, örtüleri parlak atlastan yataklara yaslanırlar; iki cennetin meyvelerini de kolayca toplarlar.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Hepsi de örtüleri atlastan minderlere yaslanırlar. İki cennetin de meyvesinin devşirilmesi yakındır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Astarları atlastan yataklara yaslanırlar, her iki cennetin meyveleri pek yakındır.


Çeviri : Edip Yüksel

Dayanmışlar öyle mefruşata kim astarları istebraktan. Her iki Cennetin derimi de yakından.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Astarları atlastan mefruşata yaslanırlar. Her iki cennetin derimi (devşirmesi) de yakındandır;


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bu konutlarda ağırlananlar astarları yaldızlı atlastan minderlere yaslanırlar. Her iki konutun bahçelerindeki ağaçların meyvaları yere yakındır, kolayca devşirilebilirler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Astarları, ağır işlenmiş atlastan yataklar üzerinde yaslanırlar. İki cennetin de meyve devşirmesi (oradakilere) yakın (kolay)dır.


Çeviri : Gültekin Onan

Hepsi de, astarları atlasdan olan döşemelere yaslanarak (nimetlenirler). Her iki cennetden devşirilen meyve (ler, ehl-i cennete) yakındır.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Onlar o gün), astarları kalın atlastan döşekler üzerinde yaslanan kimselerdir. İki Cennetin de olgunlaşmış meyveleri (kendilerine) yakındır (toplaması kolaydır)!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Hepsi de örtüleri atlastan döşemelere yaslanırlar. İki cennetin meyvelerini de kolayca toplarlar.


Çeviri : İbni Kesir

Astarları kalın ipek atlas olan döşekler üzerine yaslanmışlardır. Ve iki cennetin de devşirilen meyveleri (cennet ehline) yakındır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Astarları ağır işlenmiş atlastan olan yataklar üzerinde yaslanıp dayanırlar. İki cennetin de meyve devşirmesi (oradakilere) yakındır.


Çeviri : Kadri Çelik

(İşte böyle bir cennette, kutsananlar) atlastan dokunmuş halılara uzanarak (hayat sürecekler); ve bu iki bahçenin meyvesi kolayca erişebilecekleri yerde bulunacak.


Çeviri : Muhammed Esed

(Onlar) Astarları kalın ipek kumaştan olan döşekler üzerine dayanmış bir halde olacaklardır ve o iki cennetin meyvelerinin toplanışı da yakındır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Orada örtüleri kalın, parlak atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin meyvelerini kolayca toplarlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Orada atlastan döşemelere yaslanacaklar. İki cennetin meyveleri de çok yakındır.


Çeviri : Şaban Piriş

O cennetlikler, astarları kalın atlasdan döşeklere yaslanırlar. Her iki cennetin devşirilecek meyveleri, hemen ellerinin altında olacaktır.


Çeviri : Suat Yıldırım

(Orada) Astarları kalın atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Astarları, ağır işlenmiş atlastan olan yataklar üzerinde yaslanıp dayanırlar. İki Cennetin de meyve devşirmesi (oradakilere) yakın (kolay)dır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Onlar o Cennetlerde astarları atlastan döşeklere kurulmuşlardır. İki Cennetin meyveleri de yanı başlarındadır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Astarları atlastan döşeklere yaslanırlar. İki cennetin meyveleri elle alınacak kadar yakındır.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk