30 / RUM - 13

وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآئِهِمْ شُفَعَٰٓؤُا۟ وَكَانُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ كَٰفِرِينَ

Orjinal

Ve lem yekun lehum min şurekâihim şufeâû ve kânû bi şurekâihim kâfirîn(kâfirîne).

1. ve : ve
2. lem yekun : olmayan
3. lehum : onlarındır, onlar için vardır
4. min : den
5. şurekâi-him : onların ortakları, şirk koştukları
6. şufeâû : şefaat edenler
7. ve kânû : ve oldular
8. bi : ile, ... e
9. kâfirîne : kâfirlik, kâfir olma

Çeviri : Transliteral

Ve onlara, Tanrı'ya ortak sandıkları şeylerden şefâat eden de olmaz ve onlar da Tanrı'ya şerik sandıkları şeylere kâfir olurlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Çünkü Allah'a ortak koştukları putlarından, kendilerine hiçbir şefaatçi çıkmaz. Onlar o zaman ister istemez, ortaklarını inkâr edip reddederler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Allah'a koştukları) ortaklarından kendilerine hiçbir şefaatçı çıkmayacaktır. Zaten onlar, ortaklarını da inkâr edeceklerdir.


Çeviri : Adem Uğur

Şirk koştuklarının şefaati olmadı; zira şirk koştuklarının geçersizliğini gördüler!


Çeviri : Ahmed Hulusi

İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Allah’a ortak koştukları varlıklardan kendilerine aracılar, şefaat edenler olmayacaktır. Zaten onlar ortak koşulduklarını da inkâr edeceklerdir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Ortak koştuklarından kendilerine şefaatçiler olmaz ve ortak koştuklarını inkar ederler.


Çeviri : Ahmet Varol

(Allah'a eş koştukları) Ortaklarından kendilerine şefaatçi olan yoktur; onlar, ortaklarını inkar ediyorlar.


Çeviri : Ali Bulaç

Allah’dan başka ibadet ettikleri ortaklarından da kendilerine şefaatçılar bulunmaz. Onlar, Allah’a ortak koştuklarını da inkâr edeceklerdir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah'a koştukları ortaklarından kendilerine hiçbir şefaatçi çıkmayacaktır. Zaten onlar, ortaklarını da inkâr edeceklerdir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Kostuklari ortaklari artik sefaatcileri degildir; ortaklarini inkar ederler.


Çeviri : Bekir Sadak

(Allah'a) koştukları ortakları, onlar için hiç de şefaatçi değillerdir. Onlar (ister istemez o gün) o ortaklarını inkâr ve reddedip dururlar.


Çeviri : Celal Yıldırım

Onların, Allah'a koştukları ortaklardan kendilerine arka çıkan da olmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkâr edeceklerdir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onların, Allah’a koştukları ortaklardan kendileri için şefaatçılar da olmayacaktır. Artık onlar ortak koştukları şeyleri de inkâr ederler.


Çeviri : Diyanet İşleri

Koştukları ortakları artık şefaatçileri değildir; ortaklarını inkar ederler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Allah'a koştukları) ortaklarından kendilerine hiçbir şefaatçı çıkmayacaktır. Zaten onlar, ortaklarını da inkâr edeceklerdir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Koştukları ortaklarından da kendilerine şefaat eden hiçbir kimse çıkmaz; ortaklarını inkâr ederler.


Çeviri : Edip Yüksel

Kendilerine şeriklerinden şefaat edenler de bulunmaz, şeriklerine hep kâfir olmuşlardır


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ortak koştuklarından kendilerine şefaat edenler de bulunmaz. Ortaklarını da inkar etmişlerdir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Allah'a ortak koştuklarından, kendilerine şefaat edecekler de bulunmaz. Onlar, o zaman Allah'a koştukları ortakları inkâr ederler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Allah'a ortak koştuklarından kendilerine hiçbir şefaatçı çıkmaz. O zaman ortaklarını inkâr ederler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

(Tanrı'ya eş koştukları) Ortaklarından kendilerine şefaatçı olan yoktur; onlar, ortaklarını inkar ediyorlar.


Çeviri : Gültekin Onan

Ortaklarından da kendilerine şefâatcılar olmamışdır (olmayacakdır). Onlar ortaklarını da inkâr edeceklerdir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Ve (Allah’a koştukları) ortaklarından kendilerine şefâat eden kimseler olmaz; ve (o zaman onlar) ortaklarını da inkâr eden kimseler olurlar.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ortaklarından da kendilerine hiçbir şefaatçı olmayacaktır. Onlar ortaklarını da inkar edeceklerdir.


Çeviri : İbni Kesir

Ve (şirk koştukları) ortaklarından şefaatçileri olmaz. Ve (onlar o gün) ortaklarını inkâr edenlerdir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(Allah'a eş koştukları) Ortaklarından kendilerine şefaatçi olan yoktur; onlar, ortaklarını da inkâr etmektedirler.


Çeviri : Kadri Çelik

çünkü Allah'a ortak koştukları varlıkların hiç birinden bir şefaat göremeyecekler, çünkü (o zaman) bizzat kendileri eski müşrikçe kuruntularını terk edeceklerdir.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve kendilerine şeriklerinden şefaat ediciler de bulunmuş olmayacaktır ve şeriklerini inkâr ediciler olmuş olacaklardır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Allah'a ortak koştukları şeylerden hiçbiri kendilerine şefaatçı olamaz. Zaten onlar ortaklarını da inkâr ederler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Onların ortak koştuklarından kendilerine şefaat edecek kimse olmayacak ve ortaklarını da tanımayacaklardır.


Çeviri : Şaban Piriş

Ortaklarından kendilerine bir tek şefaatçi dahi bulunmaz, zaten onlar ortaklarını da reddedeceklerdir.


Çeviri : Suat Yıldırım

(Allah'a) ortak (koştukları put)larından da kendilerine hiçbir şefâ'atçi çıkmaz. O zaman ortaklarını inkâr ederler.


Çeviri : Süleyman Ateş

(Allah'a eş koştukları) Ortaklarından kendilerine şefaatçi olan yoktur; onlar, ortaklarını da inkâr etmektedirler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Allah'a ortak koştukları şeylerden hiçbiri onlara şefaatçi olmamış, kendileri de o ortakları reddetmişlerdir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Allah'a ortak tuttukları arasından, kendileri için şefaatçılar çıkmayacaktır. Kendi yandaşlarına nankörlük etmektedir onlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk