30 / RUM - 15

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ

Orjinal

Fe emmellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe hum fî ravdatin yuhberun(yuhberune).

1. fe : o zaman, böylece
2. emme : fakat, lâkin, amma
3. ellezîne : ki onlar
4. âmenû : îmân ettiler
5. ve amilû es sâlihâti : ve ıslâh edici amel (nefs tezkiyesi) yaptılar
6. hum : onlar
7. fî ravdatin : bahçede
8. yuhberune : sevindirilirler

Çeviri : Transliteral

İnanan ve iyi işlerde bulunanlar, cennet bahçesinde sevinip nîmetlere nâil olur onlar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

İman edip, doğru dürüst işler yapanlar, cennet bahçelerinde nimetlerden yararlanır ve sevinirler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar, cennette nimetlere ve sevince mazhar olacaklardır.


Çeviri : Adem Uğur

İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, onlar bir huzur ortamında sevindirilirler.


Çeviri : Ahmed Hulusi

İman ederek, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler, işte onlar Cennet bahçelerinde nimetlere ve sevince mazhar olacaklar, güzel sadâlar, nağmelerle zevke dalacaklar.


Çeviri : Ahmet Tekin

İman edip salih ameller işleyenler; işte onlar bir bahçede sevinç içinde ağırlanırlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar; artık onlar 'bir cennet bahçesinde' 'sevinç içinde ağırlanırlar'.


Çeviri : Ali Bulaç

İman edib salih ameller işliyenlere gelince, işte onlar bir bahçede (cennetde) nimetlenir ve neşelenirler.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

İman edip iyi ameller işleyenlere gelince, onlar cennette bol nimet ve sevince kavuşacaklardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Ama inanip yararli is isleyenler, agirlanacaklari bir cennette bulunurlar.


Çeviri : Bekir Sadak

Artık dosdoğru İmân edip İyi-yararlı amellerde bulunanlar Cennet bahçelerinde ağırlanıp neşelenirler.


Çeviri : Celal Yıldırım

İnandıktan sonra doğru ve yararlı işler yapanlar (cennet bahçelerinden) bir mutluluk, esenlik bahçesinde ağırlanacaklardır.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

İman edip salih ameller işleyenlere gelince, işte onlar cennet bahçelerinde sevindirilirler.


Çeviri : Diyanet İşleri

Ama inanıp yararlı iş işleyenler, ağırlanacakları bir cennette bulunurlar.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

İman edip iyi işler yapanlara gelince, onlar, cennette nimetlere ve sevince mazhar olacaklardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Gerçeği onaylayıp erdemli davrananlar ise bir bahçe içinde neşelendirilirler.


Çeviri : Edip Yüksel

İmdi iyman edib salih ameller yapmış olanlar, o vakıt onlar bir ravzada neş'elenirler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

İman edip iyi işler yapmış olanlara gelince o zaman bir bahçede neşelenirler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Şimdi iman edip salih ameller yapmış olanlara gelince, onlar bir bahçe içinde neşelenirler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

İnanıp iyi işler yapanlar, cennette bir bahçe içinde neşelendirilirler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Böylece inanıp salih amellerde bulunanlar artık onlar 'bir cennet bahçesinde' 'sevinç içinde ağırlanırlar'.


Çeviri : Gültekin Onan

Artık îman edib de güzel güzel amel (ve hareket) lerde bulunanlar (a gelince:) Onlar bir bağçede (yaşayıb) mesrur olurlar.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Fakat îmân edip sâlih ameller işleyenlere gelince; artık onlar, bir bahçede (Cennette)sevindirilirler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

İman edip salih amellerde bulunanlar; bir bahçededirler, ağırlanırlar.


Çeviri : İbni Kesir

Fakat âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı dileyenler) ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanlar, onlar bahçelerde (ni’met verilip) sevindirilirler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

İman edip salih amellerde bulunanlara gelince, artık onlar bir bahçe içinde neşelenirler.


Çeviri : Kadri Çelik

iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar bir mutluluk, esenlik bahçesinde ağırlanacaklardır;


Çeviri : Muhammed Esed

İmdi o kimseler ki, imân etmişler ve sâlih sâlih amellerde bulunmuşlardır. Artık onlar bir bahçede sevinç içinde kalırlar.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

İman edip sâlih ameller işleyenler, bir bahçe içinde mesut olurlar.


Çeviri : Ömer Öngüt

Eğer, iman etmiş, doğruları yapmış kimseler iseler, bir cennet bahçesinde neşelenirler.


Çeviri : Şaban Piriş

İman edip güzel ve makbul işler yapanlar cennet bahçelerinde ağırlanarak neşelenirler.


Çeviri : Suat Yıldırım

İnanıp iyi işler yapanlar, onlar (çiçekli, ırmaklı) bir bahçe içinde neş'elendirilirler.


Çeviri : Süleyman Ateş

Böylece iman edip salih amellerde bulunanlar; artık onlar 'bir cennet bahçesinde' 'sevinç içinde ağırlanırlar.'


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İman edip güzel işler yapanlar, birer Cennet bahçesinde safâ sürmektedirler.


Çeviri : Ümit Şimşek

İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, onlar bir bahçe içinde mutlu kılınırlar.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk