30 / RUM - 3

فِىٓ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ

Orjinal

Fî ednel ardı ve hum min ba’di galebihim se yaglibûn(yaglibûne).

1. fî edne : yakında, daha yakında
2. el ardı : arz, yeryüzü
3. ve hum : ve onlar
4. min ba'di : sonradan, sonra
5. galebi-him : onların yenilmesi
6. se yaglibûne : gâlip gelecekler

Çeviri : Transliteral

En yakın bir yerde, fakat onlar bu mağlûbiyetten sonra galip olacaklar.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bizans ordusu Arapların yurtlarının bulunduğu yakın bir yerde yenildiler. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra, yeniden üstünlük sağlayacaklar.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Arapların bulunduğu bölgeye en yakın bir yerde onlar, Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir.


Çeviri : Adem Uğur

Yakın bir bölgede. . . Onlar (Rum) bu yenilgiden sonra, galip geleceklerdir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bulunduğunuz bölgeye en yakın yerde yenildiler. Bu yenilgilerinin ardından, yakında galip gelecekler.


Çeviri : Ahmet Tekin

(Arap yarımadasına) en yakın bir yerde. Ancak onlar bu yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.


Çeviri : Ahmet Varol

Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.


Çeviri : Ali Bulaç

Arab ülkesine en yakın yerde... Halbuki onlar bu yenilgilerinden sonra muhakkak gâlib gelecekler.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(2-5) Rumlar, en yakın yerde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde yeneceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, isteyene yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. Allah, güçlüdür; merhamet sahibidir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(2-5) Rumlar en yakin bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden bir kac yil sonra galip geleceklerdir. Is, eninde sonunda Allah'a aittir. Iste o gun, inananlar, istedigine yardim eden Allah'in yardimina sevineceklerdir. O gucludur, merhametlidir.


Çeviri : Bekir Sadak

(2-3-4-5) Rûm (Romalı)lar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. (Ama) onlar bu yenilgiden sonra birkaç yıl (üç ilâ dokuz veya üç ilâ yedi) içinde üstünlük sağlayacaklardır. Bundan önce de, sonra da buyruk Allah'ındır ve işte o gün mü'minler Allah'ın yardımına sevinecekler. Allah dilediğine yardım eder. O çok üstündür, çok güçlüdür, çok merhamet sahibidir.


Çeviri : Celal Yıldırım

(2-5) Rumlar (Bizanslılar), yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar (İranlılara yenildiler). Ama onlar (bu) yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Karar yetkisi, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün Allah'ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü'minler sevinecekler. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(2-5) Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah’ındır. O gün Allah’ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü’minler sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.


Çeviri : Diyanet İşleri

(2-5) Rumlar en yakın bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden bir kaç yıl sonra galip geleceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, istediğine yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. O güçlüdür, merhametlidir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(2-5) Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Yeryüzünün/ülkenin en alçak yerinde… Yengilerinden sonra yenileceklerdir.


Çeviri : Edip Yüksel

Arzın yakınında, maamafih onlar bu mağlûbiyyetlerinin arkasından bir kaç sene içinde muhakkak galebe edecekler


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

yeryüzünün yakınında; ama onlar bu yenilgilerinin arkasından muhakkak üstün geleceklerdir,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde onlar, bu yenilgilerinin ardından mutlaka galib geleceklerdir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

En yakın bir yerde. Onlar bu yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.


Çeviri : Gültekin Onan

Yakın bir yerde. Halbuki onlar bu yenilmelerinin ardından gaalib olacaklar,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(2-5) Rum’lar (Arab’ların bulunduğu bölgeye) pek yakın bir yerde (müşrik olan Îranlılara) mağlûb oldu; fakat onlar bu mağlûbiyetlerinden sonra, birkaç sene içinde (üç ile dokuz yıl arasında, Îranlılara) galib geleceklerdir. Önünde de sonunda da emir Allah’ındır; o gün mü’minler de Allah’ın yardımıyla sevinecektir. (O,) dilediğine yardım eder. Çünki O, Azîz (kudreti herşeye üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhamet eden)dir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Yakın bir yerde. Ama onlar, bu yenilgilerinden sonra galib geleceklerdir.


Çeviri : İbni Kesir

Ve onlar, yakın bir yerde, yenilmelerinden sonra gâlip gelecekler.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(Hicaz'a) Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.


Çeviri : Kadri Çelik

yakın bir yerde; ama bu yenilgiye rağmen (yeniden) üstünlük sağlayacaklar


Çeviri : Muhammed Esed

Yerin en yakınında. Maamafih onlar mağlubiyetlerinden sonra muhakkak ki, galip olacaklardır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Arzın size en yakın yerinde. Amma onlar bu yenilgilerinden sonra mutlaka gâlip geleceklerdir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Yenilgiden sonra galip geleceklerdir.


Çeviri : Şaban Piriş

(2-3) Rumlar yakın bir yerde mağlub oldular. Ama bu yenilgilerinden sonra galip gelecekler.


Çeviri : Suat Yıldırım

(Bölgeye) En yakın bir yerde. Onlar (bu) yenilgilerinden sonra yeneceklerdir;


Çeviri : Süleyman Ateş

Yakın bir yerde. Ama onlar, yenilgilerinden sonra yeneceklerdir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Yakın bir yerde, yeryüzünün en aşağısında. Fakat mağlûbiyetlerinden sonra onlar tekrar galip gelecekler:


Çeviri : Ümit Şimşek

Yeryüzünün en yakın/en alçak bir yerinde. Ama onlar yengilerinin ardından galip duruma geçecekler,


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk