30 / RUM - 5

بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

Orjinal

Bi nasrillâh(nasrillâhi), yansuru men yeşâ’(yeşâu), ve huvel azîzur rahîm(rahîmu).

1. bi : ile, ... e
2. nasrillâhi (nasri allâhi) : Allah'ın yardımı
3. yansuru : yardım eder
4. men yeşâu : dilediği kişi
5. ve huve : ve o
6. el azîzu : azîz, üstün
7. er rahîmu : Rahim esmasıyla tecelli eden

Çeviri : Transliteral

Allah'ın yardımıyla; o, dilediğine yardım eder ve odur üstün ve rahîm.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Allah'ın yardımına; çünkü O dilediğine yardım eder. O güçlüdür, gücüne hiçbir güç erişemez, O çok acıyan ve merhamet edendir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Allah, dilediğine yardım eder, galip kılar. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.


Çeviri : Adem Uğur

Allâh yardımıyla. . . Dilediğine zafer verir! "HÛ"; Aziyz'dir, Rahıym'dir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah’ın yardımıyla sevinecekler. Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu varlıklara yardım eder. Kudretli, hükümran ve engin merhamet sahibi olan O’dur.


Çeviri : Ahmet Tekin

Allah'ın yardımıyla. O, dilediğine yardım eder. O güçlüdür, merhamet sahibidir.


Çeviri : Ahmet Varol

Allah'ın yardımıyla. O, dilediğine yardım eder. O, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.


Çeviri : Ali Bulaç

Allah’ın (Bedir’de) zafer vermesiyle... O, dilediğine zafer verir; O, Azîz’dir= her şeye galibdir, Rahîm’dir= çok merhametlidir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(2-5) Rumlar, en yakın yerde yenildiler. Onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde yeneceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, isteyene yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. Allah, güçlüdür; merhamet sahibidir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(2-5) Rumlar en yakin bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden bir kac yil sonra galip geleceklerdir. Is, eninde sonunda Allah'a aittir. Iste o gun, inananlar, istedigine yardim eden Allah'in yardimina sevineceklerdir. O gucludur, merhametlidir.


Çeviri : Bekir Sadak

(2-3-4-5) Rûm (Romalı)lar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. (Ama) onlar bu yenilgiden sonra birkaç yıl (üç ilâ dokuz veya üç ilâ yedi) içinde üstünlük sağlayacaklardır. Bundan önce de, sonra da buyruk Allah'ındır ve işte o gün mü'minler Allah'ın yardımına sevinecekler. Allah dilediğine yardım eder. O çok üstündür, çok güçlüdür, çok merhamet sahibidir.


Çeviri : Celal Yıldırım

(2-5) Rumlar (Bizanslılar), yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar (İranlılara yenildiler). Ama onlar (bu) yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Karar yetkisi, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün Allah'ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü'minler sevinecekler. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(2-5) Rumlar, yakın bir yerde yenilgiye uğratıldılar. Onlar yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Önce de, sonra da emir Allah’ındır. O gün Allah’ın (Rumlara) zafer vermesiyle mü’minler sevinecektir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.


Çeviri : Diyanet İşleri

(2-5) Rumlar en yakın bir yerde yenildiler. Onlar bu yenilgilerinden bir kaç yıl sonra galip geleceklerdir. İş, eninde sonunda Allah'a aittir. İşte o gün, inananlar, istediğine yardım eden Allah'ın yardımına sevineceklerdir. O güçlüdür, merhametlidir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(2-5) Rumlar, (Arapların bulunduğu bölgeye) en yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Halbuki onlar, bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip geleceklerdir. Eninde sonunda emir Allah'ındır. O gün müminler de Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Allah, dilediğine yardım eder. O, mutlak güç sahibidir, çok esirgeyicidir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

ALLAH’ın zaferiyle… O dilediğini zafere ulaştırır. O Üstündür, Rahimdir.


Çeviri : Edip Yüksel

o kimi dilerse muzaffer kılar ve azîz odur, rahîm o


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O kimi dilerse muzaffer kılar ve güçlü O'dur, merhametli O'dur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Bu da) Allah'ın yardımıyla (olacaktır). Allah dilediğine yardım eder, galip kılar. O çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Allah dilediğine yardım eder. O güçlüdür (galibdir) esirgeyendir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Tanrı'nın yardımıyla. O, dilediğine yardım eder. O, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.


Çeviri : Gültekin Onan

Allahın nusratıyle. O, kimi dilerse ona yardım eder. O, yegâne gaalibdir, (mü'minleri) çok esirgeyicidir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(2-5) Rum’lar (Arab’ların bulunduğu bölgeye) pek yakın bir yerde (müşrik olan Îranlılara) mağlûb oldu; fakat onlar bu mağlûbiyetlerinden sonra, birkaç sene içinde (üç ile dokuz yıl arasında, Îranlılara) galib geleceklerdir. Önünde de sonunda da emir Allah’ındır; o gün mü’minler de Allah’ın yardımıyla sevinecektir. (O,) dilediğine yardım eder. Çünki O, Azîz (kudreti herşeye üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhamet eden)dir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Allah'ın yardımı ile. O dilediğine yardım eder ve O; Aziz'dir, Rahim'dir.


Çeviri : İbni Kesir

Allah’ın yardımı ile (Allah), dilediğine yardım eder. Ve O; Azîz’dir (yüce, üstün), Rahîm’dir (Rahîm esması ile tecelli eden, esirgeyen, rahmet nuru gönderen).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Allah'ın yardımıyla. O, dilediğine yardım eder. O üstün güç sahibidir, esirgeyendir.


Çeviri : Kadri Çelik

Allah'ın yardımına: (çünkü) O, dilediğine yardım eder. O kudret ve merhamet Sahibidir.


Çeviri : Muhammed Esed

Allah'ın nusretiyle. Dilediğine yardım eder ve O azîzdir, rahîmdir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Allah'ın yardımı ile. O, dilediğine yardım eder ve O Azîz'dir, çok merhametlidir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Allah’ın yardımıyla... Allah, dilediğine yardım eder. O, güçlüdür, merhametlidir.


Çeviri : Şaban Piriş

(4-5) Birkaç yıl içinde. Çünkü işleri karara bağlama yetkisi, başında da sonunda da Allah’a aittir. O gün, müminler de, Allah’ın verdiği zafer sayesinde sevinecekler. Allah dilediğini muzaffer kılar. Zira O, azîzdir, rahîmdir (mutlak galiptir, sınırsız merhamet ve ihsan sahibidir).


Çeviri : Suat Yıldırım

Allâh'ın yardımıyle. (Allâh) Dilediğine yardım eder. O, gâliptir, esirgeyendir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Allah'ın yardımıyla. O, dilediğine yardım eder. O, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

(4-5) Üç ile dokuz yıl içinde. Evvelce de, bundan sonra da hüküm tümüyle Allah'a aittir. O gün mü'minler Allah'ın yardımıyla sevinecekler. Allah dilediğine zafer nasip eder. Çünkü O herşeyin mutlak galibi, herşeyi kuşatan rahmet sahibidir.


Çeviri : Ümit Şimşek

Allah'ın yardımıyla. Dilediğine yardım eder O! Azîz'dir, Rahîm'dir O.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk