30 / RUM - 57

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

Orjinal

Fe yevmeizin lâ yenfeullezîne zalemû ma’ziratuhum ve lâ hum yusta’tebûn(yusta’tebûne).

1. fe : o zaman, böylece
2. yevme : o gün
3. izin : izin
4. lâ yenfeu : fayda vermez
5. ellezîne : ki onlar
6. zalemû : zulmettiler
7. ma'ziratu-hum : onların mazeretleri
8. ve lâ : ve olmaz, olmasın
9. hum : onlar
10. yusta'tebûne : onlardan razı etmeleri istenir

Çeviri : Transliteral

Bir gündür o gün ki kendilerine zulmedenlerin özürleri de kabûl edilmeyecek o gün, tövbe edip yaptıklarından vazgeçmeleri de istenmeyecek artık.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Yaratılış gayesi dışında yaşayanların, o gün özür beyan etmeleri kendilerine fayda vermez ve onlardan tevbe edip yaptıklarından vazgeçmeleri de, istenmeyecek artık.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Artık o gün, zulmedenlerin (beyan edecekleri) mazeretleri fayda vermeyeceği gibi, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmez.


Çeviri : Adem Uğur

O süreçte (nefsine) zulmedenlere mazeretleri fayda vermez ve onlardan (olumlu bir fiille) şartlarını düzeltmeleri de istenilmez.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Artık o gün, baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu, Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen güç ve iktidar sahiplerinin, haksızlık edenlerin, inkârda ısrar edenlerin beyan edecekleri mazeretleri kendilerine fayda vermeyecek. Onlardan Allah’ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmeyecek.


Çeviri : Ahmet Tekin

O gün zulmedenlere özürleri bir yarar sağlamaz, onlardan artık (Allah'ı) hoşnut edecek bir şey yapmaları da istenmez.


Çeviri : Ahmet Varol

Artık o gün, zulmedenlerin ne mazeretleri bir yarar sağlayacak, ne (Allah'tan) hoşnutluk dilekleri kabul edilecektir.


Çeviri : Ali Bulaç

Artık o kıyamet günü, o kâfirlere özür dilemeleri fayda vermez ve dertlerinin çaresine bakılmaz.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Artık o gün, zulmedenlerin mazeretleri fayda vermeyeceği gibi, onlardan kendilerini düzeltmeleri de istenmeyecektir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Zulmedenlerin, o gun ozur beyan etmeleri fayda vermez; artik kendilerinden Allah'i hosnut edecek seyleri yapmalari da istenmez.


Çeviri : Bekir Sadak

Zulmedenlerin, o gün özür beyân etmeleri kendilerine fayda vermez ve onlardan Allah'ı (razı edecekleri) bir amel ve davranış da istenmez.


Çeviri : Celal Yıldırım

Zulmedenlere o gün mazeretleri bir fayda vermez, dertlerinin çaresine de bakılmaz.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

O gün zulmedenlere mazeretleri fayda sağlamaz, Allah’ı razı edecek amelleri işleme istekleri de kabul edilmez.


Çeviri : Diyanet İşleri

Zulmedenlerin, o gün mazeretleri fayda vermez; artık kendilerinden Allah'ı hoşnut edecek şeyleri yapmaları da istenmez.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Artık o gün, zulmedenlerin (beyan edecekleri) mazeretleri fayda vermeyeceği gibi, onlardan Allah'ı hoşnut etmeye çalışmaları da istenmez.


Çeviri : Diyanet Vakfı

O gün, zalimlerin özrü kendilerine bir yarar sağlamayacaktır; kendilerini temize çıkarmaları da istenmez.


Çeviri : Edip Yüksel

Artık o gün o zulmedenlere ma'ziretleri faide vermez ve dertlerinin çaresine bakılmaz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda vermez ve dertlerinin çaresine bakılmaz.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Artık o gün zulmedenlere mazeretleri fayda vermeyecektir. Onların dertlerinin çaresine de bakılmayacaktır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Artık zulmedenlere o gün mazeretleri fayda vermeyecek, onlardan Allah'ı hoşnut etmeleri de istenmez.4


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Artık o gün, zulmedenlerin ne mazeretleri bir yarar sağlayacak, ne (Tanrı'dan) hoşnutluk dilekleri kabul edilecektir.


Çeviri : Gültekin Onan

Artık zulmedenlere o gün ma'ziretleri fâide vermeyecek, onlardan (Allahın râzî olacağı şey'e) rücû' da istenmeyecekdir.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Artık o gün, zulmedenlere, ne ma'zeretleri fayda verir, ne de onlardan (Allah’ı) râzı etmeleri istenir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Zulmedenlerin o gün mazeret beyan etmeleri fayda vermez. Artık kendilerinden dönüşleri de istenmez.


Çeviri : İbni Kesir

O zaman izin günü (kıyâmet günü), zalimlere mazeretleri (özürleri) fayda vermeyecek. Ve onlardan (Allah’ı) razı etmeleri de istenmez.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Artık o gün, zulmetmekte olanların ne mazeretleri bir yarar sağlayacak ve ne de (Allah'tan) hoşnutluk dilekleri kabul edilecektir.


Çeviri : Kadri Çelik

Fakat o Gün, zulme şartlanmış olanların ne mazeretlerinin bir faydası olacak, ne de kendilerini düzeltmelerine izin verilecektir.


Çeviri : Muhammed Esed

Zulmetmiş olanlara o günde özür dilemeleri kendilerine faide vermez ve onlardan rızayı câlip bir şey de istenmeyecektir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Artık o gün, zulmetmiş olanlara mazeret beyan etmeleri bir fayda vermez, kendilerinden Allah'ı hoşnud edecek şeyleri yapmaları da istenmez.


Çeviri : Ömer Öngüt

İşte o gün, zulüm edenlerin mazeretleri bir fayda sağlamaz. Onlardan hiç bir şey de istenmez.


Çeviri : Şaban Piriş

O gün zalimlere, mazeretleri fayda vermeyeceği gibi, onlardan özür dilemeleri de istenilmez.


Çeviri : Suat Yıldırım

Artık zulmetmiş olanlara o gün, ne mazeretleri fayda verir ve ne de onlardan rızâ taleb etmeleri istenir.


Çeviri : Süleyman Ateş

Artık o gün, zulmetmekte olanların ne mazeretleri bir yarar sağlayacak ve ne de (Allah'tan) hoşnutluk dilekleri kabul edilecektir.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Zulmedenlere o gün mazeretleri bir fayda vermez; artık onlardan Allah'ı hoşnut edecek birşey de istenmez.


Çeviri : Ümit Şimşek

Zulmetmiş olanlara, özür bildirmeleri o gün yarar sağlamayacak. Onlardan Allah'ı hoşnut etmeleri de istenmez.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk