38 / SAD - 14

إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ

Orjinal

İn kullun illâ kezzeber rusule fe hakka ıkâb(ıkâbi).

1. in kullun illâ : hepsi sadece
2. kezzebe : yalanladı
3. er rusule : resûller
4. fe : o zaman, böylece
5. hakka : hak, gerçek, bihakkın, tam gerektiği gibi
6. ikâbi : ikabım, gazabım

Çeviri : Transliteral

Her biri, peygamberleri ancak yalanladılar da azâbı hak ettiler.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Hepsi de elçileri yalanladılar ve bu nedenle cezamızı hak ettiler.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Onların her biri gönderilen peygamberleri yalanladılar da bu yüzden (kendilerine) azabım hak oldu.


Çeviri : Adem Uğur

Hepsi de sadece Rasûlleri yalanladılar. . . Bu yüzden de yaptıklarının kötü sonucunu yaşamayı hak ettiler!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Hepsi de gönderilen peygamberleri yalanladılar. Hür iradeye, özgürce seçme hakkına sahipken, peygamberlere ve kutsal kitaplara itibar etmedikleri için, onları suçlarına denk adâletle cezalandırmam gerekçeli olarak gerçekleşti.


Çeviri : Ahmet Tekin

Onların hepsi de peygamberleri yalanladılar, böylece cezam hak oldu.


Çeviri : Ahmet Varol

Hepsi de elçileri yalanladılar, böylece azabla sonuçlandırmam (onlara) hak oldu.


Çeviri : Ali Bulaç

O kavimlerin her biri, peygamberlerini tekzib etmeleriyle azabım onlara vacib oldu.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Onların her biri, gönderilen peygamberleri yalanladılar da bu yüzden azabım hak oldu.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Hepsi peygamberleri yalanladi da azabimi hakettiler. *


Çeviri : Bekir Sadak

Hepsi de peygamberleri yalanladılar. Bu yüzden azabım (onlar hakkında) gerçekleşti.


Çeviri : Celal Yıldırım

Hepsi de peygamberleri yalanladılar ve bu yüzden azabı hak ettiler.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(O grupların) her biri peygamberleri yalanladı da onları cezalandırmam hak oldu.


Çeviri : Diyanet İşleri

Hepsi peygamberleri yalanladı da azabımı hakettiler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Onların her biri gönderilen peygamberleri yalanladılar da bu yüzden (kendilerine) azabım hak oldu.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Hepsi de elçileri yalanladılar ve cezamı hakkettiler.


Çeviri : Edip Yüksel

Başka değil, hepsi gönderilen elçileri (Resulleri) tekzib etti de öyle hak oldu azâbım


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Başka değil hepsi gönderilen peygamberleri yalanladılar da azabım böyle hak oldu.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Hepsi de gönderilen peygamberleri yalanladılar da azabım böyle hak oldu.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Hepsi peygamberleri yalanladılar da azabımı hak ettiler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Hepsi de elçileri yalanladılar, böylece azabla sonuçlandırmam (onlara) hak oldu.


Çeviri : Gültekin Onan

Onların herbiri, başka değil, gönderilen (o peygamber) leri tekzîb etdi (ler) de (bu yüzden onlara) azabım hak oldu.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Doğrusu hepsi peygamberleri yalanladı da azâbım (onların üzerine) hak oldu.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Hepsi de peygamberleri yalanladılar. Ve bu yüzden azabı hak ettiler.


Çeviri : İbni Kesir

Onların hepsi resûlleri, sadece yalanladı. Böylece ikabım (cezalandırmam) hak oldu.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hepsi peygamberleri yalanladı da azabımı hak ettiler.


Çeviri : Kadri Çelik

Hepsi de elçileri yalanladılar; ve bu nedenle cezamızı hak ettiler.


Çeviri : Muhammed Esed

(13-14) Ve Semûd ve kavm-i Lût ve Eyke ahalisi de (tekzîp etmişlerdi). İşte bunlar, o tâifelerdir. Başka değil, hepsi de peygamberleri tekzîp ettiler de artık azabım hak oldu.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Hepsi de peygamberleri yalanladılar ve azabımı hakettiler.


Çeviri : Ömer Öngüt

Hemen hepsi de elçileri yalanladılar da azabımı hak ettiler.


Çeviri : Şaban Piriş

Bunların her biri peygamberlere yalancı demiş ve cezalarını hak etmişlerdi.


Çeviri : Suat Yıldırım

Hepsi de elçileri yalanladılar, benim cezâmı hak ettiler.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hepsi de peygamberleri yalanladılar, böylece azabla sonuçlandırmam (onlara) hak oldu.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Hepsi de peygamberleri yalanladı ve hepsi cezayı hak etti.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bunların hepsi, resulleri yalanlamaktan başka bir şey yapmadılar. Sonunda azabım hak oldu.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk