38 / SAD - 47

وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ

Orjinal

Ve innehum ındenâ le minel mustafeynel ahyâr(ahyâri).

1. ve inne-hum : ve muhakkak onlar
2. inde-nâ : bizim yanımızda
3. le : mutlaka, elbette, muhakkak
4. min : den
5. el mustafeyne : seçilmiş olanlar
6. el ahyâri : hayırlılar, hayırlı olanlar

Çeviri : Transliteral

Ve şüphe yok ki onlar, katımızda, seçilmiş, hayırlı kişilerdendi elbet.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlılardandır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Doğrusu onlar bizim katımızda seçkin iyi kimselerdendir.


Çeviri : Adem Uğur

Kesinlikle Onlar bizim indîmizde seçilmiş Mustafalar'dı (süzülüp arındırılmış - saflaştırılmış - sâfiye).


Çeviri : Ahmed Hulusi

Onlar nezdimizde, kesinlikle güzide, seçilmiş en hayırlı kimselerdendir.


Çeviri : Ahmet Tekin

Şüphesiz onlar bizim katımızda seçkinlerden, hayırlılardandırlar.


Çeviri : Ahmet Varol

Ve gerçekten onlar, Bizim katımızda seçkinlerden ve hayırlı olanlardandır.


Çeviri : Ali Bulaç

Gerçekten onlar, katımızda seçilmiş hayırlı kimselerdendi.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Şüphesiz onlar, katımızda seçkin ve iyi kullardı.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Dogrusu onlar katimizda seckin, iyi kimselerdendirler.


Çeviri : Bekir Sadak

Hem onlar yanımızda seçkin ve hayırlı kimselerdendirler.


Çeviri : Celal Yıldırım

(45-47) Güçlü ve basiretli kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla! Biz onları ahiret yurdunu düşünen, gönülden bağlı kullar yaptık. Çünkü onlar, bizim katımızda seçkin iyi kişilerdendir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şüphesiz onlar, bizim katımızda hayırlı, seçkin kimselerdendir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Doğrusu onlar katımızda seçkin, iyi kimselerdendirler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Doğrusu onlar bizim katımızda seçkin iyi kimselerdendir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Onlar bizim yanımızda iyilerden seçilmiş kimselerdi.


Çeviri : Edip Yüksel

Ve çünkü onlar muhakkak nezdimizde seçilmiş ahyardan


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Çünkü onlar, gerçekten nezdimizde süzülüp seçilmiş en hayırlı kimselerdendir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Çünkü onlar, nezdimizde seçilmiş en hayırlı kimselerdendir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı kimselerdir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Ve gerçekten onlar, bizim katımızda seçkinlerden ve hayırlı olanlardandır.


Çeviri : Gültekin Onan

Çünkü onlar bizim indimizde cidden seçginlerden, hayırlı (zâtilerdendi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Gerçekten de onlar, bizim katımızda elbette seçilmişlerden, en hayırlı kimselerdendir.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ve gerçekten onlar, katımızda seçkinlerden ve hayırlılardandı.


Çeviri : İbni Kesir

Ve muhakkak ki onlar, katımızda, gerçekten "hayırlılardan ve seçilmişlerden"dir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Ve gerçekten onlar, bizim katımızda seçkinlerden ve hayırlı olanlardandır.


Çeviri : Kadri Çelik

Ve Bizim nezdimizde onlar gerçekten seçkin, hayırlı kimseler arasındaydılar.


Çeviri : Muhammed Esed

Ve muhakkak ki, onlar Bizim nezdimizde elbette ki seçilmişlerden, hayırlılardandır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Doğrusu onlar bizim katımızda seçkin ve iyi kimselerdendir.


Çeviri : Ömer Öngüt

Çünkü onlar, katımızda seçilmiş ve hayırlı kimselerden idiler.


Çeviri : Şaban Piriş

Üstelik onlar Bizim yanımızda seçkin ve hayırlı zatlardı.


Çeviri : Suat Yıldırım

Onlar bizim yanımızda seçkinlerden, hayırlılardandır.


Çeviri : Süleyman Ateş

Ve gerçekten onlar, bizim katımızda seçkinlerden ve hayırlı olanlardandır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Hiç şüphesiz, onlar Bizim katımızda seçkin ve hayırlı kullardandı.


Çeviri : Ümit Şimşek

Ve bizim katımızda onlar seçkin, hayırlı kimselerdendi.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk