38 / SAD - 55

هَٰذَا وَإِنَّ لِلطَّٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ

Orjinal

Hâzâ, ve inne lit tâgıyne le şerre meâb(meâbin).

1. hâzâ : bu
2. ve inne : ve hiç şüphesiz, muhakkak
3. li et tâgîne : azgınlar için
4. le : mutlaka, elbette, muhakkak
5. şerre meâbin : kötü bir dönüş yeri

Çeviri : Transliteral

Şu da var: Ve şüphe yok ki azgınlara elbette dönülüp gidilecek en kötü bir yer mevcut.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bu nimetler dürüst ve erdemliler içindir. Azgın ve sapıklar için de muhakkak, varılacak kötü bir yer vardır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bu böyle; ama azgınlara kötü bir gelecek vardır.


Çeviri : Adem Uğur

İşte bu! Muhakkak ki, taşkınlık yapanlar için de dönüş yerinin şerrlisi vardır.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Bunlar ilâhî emirlere yapışanların mükâfatıdır. Azgınlara kötü bir gelecek vardır.


Çeviri : Ahmet Tekin

Bu böyledir. Azgınlar için ise en kötü bir varış yeri vardır.


Çeviri : Ahmet Varol

Bu (böyle işte); gerçekten azgınlar için de muhakkak varılacak kötü bir yer vardır.


Çeviri : Ali Bulaç

Bu, müminlere mahsustur. Azgınların dönüb varacağı yer ise, muhakkak ki fena bir yerdir.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Bu da bir uyarıdır. Şüphesiz, azgınlar için de kötü bir gelecek vardır.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Bu boyle; ama azginlara kotu bir gelecek vardir.


Çeviri : Bekir Sadak

Bu (mutlu kişiler içindir). Azgın sapıklar için çok kötü bir dönüş yeri vardır.


Çeviri : Celal Yıldırım

(55-56) Bu (mutlu kişiler içindir). Ama azgınlara kötü bir gelecek vardır. Onlar cehenneme girecekler. Orası ne kötü bir kalma yeridir!


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(55-56) İşte böyle! Şüphesiz azgınlar için elbette kötü bir dönüş yeri, cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır!


Çeviri : Diyanet İşleri

Bu böyle; ama azgınlara kötü bir gelecek vardır.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Bu böyle; ama azgınlara kötü bir gelecek vardır.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bu böyledir; azgınlar ise kötü bir yeri hakederler.


Çeviri : Edip Yüksel

Bu böyle, şübhesiz azgınlar için de fena bir istikbal (şer bir meâb) var


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Bu böyledir. Şüphesiz azgınlar için de kötü bir gelecek vardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Bu, böyledir. Şüphesiz azgınlar için de fena bir gelecek vardır.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bu böyledir; ancak azgınlara kötü bir gelecek vardır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Bu (böyle işte); gerçekten azgınlar için de muhakkak kötü bir dönüş yeri (meab) vardır.


Çeviri : Gültekin Onan

Bu, (ehl-i cennete mahsusdur). Azgınların gideceği yer ise muhakkak en kötü (bir merci) dir:


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(55-56) Bu (böyledir)! Şübhesiz ki azgınlar için de elbette kötü dönüş yeri, Cehennem vardır; oraya girerler. Artık o ne kötü yataktır!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bu böyle. Azgınlar için de sonucun en kötüsü vardır.


Çeviri : İbni Kesir

(Cennettekilerin durumu) bu. Ve muhakkak ki azgınlar için elbette şerli (kötü) bir meab (sığınak) vardır.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Bu (takva sahipleri içindi; ama) azgınlar içinse muhakkak varılacak kötü bir yer vardır.


Çeviri : Kadri Çelik

Bu, (dürüst ve erdemliler içindir); doğruluk ve dürüstlük sınırlarını aşanları ise en kötü bir akibet beklemektedir.


Çeviri : Muhammed Esed

(53-55) İşte hesap günü için vaad olunmuş olduğunuz şeyler bunlardır (denilecektir). Şüphe yok ki bu, elbette Bizim rızkımızdır. Bunun için bir tükenmek yoktur. Bu, böyle ve şüphe yok ki, azgınlar için de elbette dönüp gidilecek bir yaramaz yer vardır.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Bu böyle! Şüphesiz ki azgınlar için çok kötü bir dönüş yeri vardır.


Çeviri : Ömer Öngüt

İşte şu da azgınlar için kötü bir gelecek...


Çeviri : Şaban Piriş

(55-56) İşte bu, mutlularadır. Ama azgınlara kötü bir âkıbet vardır ki o da girip yanacakları cehennemdir. Ne kötü bir yataktır o!


Çeviri : Suat Yıldırım

Bu böyledir; fakat azgınlara da en kötü bir gelecek vardır:


Çeviri : Süleyman Ateş

Bu (böyle işte); gerçekten azgınlar için de muhakkak varılacak kötü bir yer vardır.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Bu sakınanlar içindir; azgınlar için ise varılacak kötü bir yer vardır.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bu, budur! Azgınlara da kötü bir gelecek vardır elbette!


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk