38 / SAD - 87

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ

Orjinal

İn huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

1. in : eğer
2. huve : o
3. illâ : ancak, sadece
4. zikrun : bir zikir
5. li el âlemîne : âlemler için

Çeviri : Transliteral

O, ancak âlemlere bir öğüt.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bu Kur'ân bütün alemler için ancak bir öğüt ve uyarıdır.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Bu Kur'an, ancak âlemler için bir öğüttür.


Çeviri : Adem Uğur

"O, âlemler (insanlar) için bir hatırlatmadan başka değildir. "


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Bu Kur’ân ancak âlemler, insanlar ve cinler için okunması ibadet olan bir öğüttür, bir ikazdır, bir şereftir, bir övünç kaynağıdır.'


Çeviri : Ahmet Tekin

Bu ancak alemler için bir hatırlatmadır.


Çeviri : Ahmet Varol

"O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikir (öğüt ve hatırlatma)dır."


Çeviri : Ali Bulaç

Kur’an bütün âlemlere (insan ve cinlere) ancak bir öğüddür.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Bu Kur'ân sadece âlemlere bir öğüttür.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

«Bu Kuran, ancak dunyalar icin bir oguttur.»


Çeviri : Bekir Sadak

Bu (Kur'ân), ancak milletler için bir öğüttür.


Çeviri : Celal Yıldırım

(87-88) “Bu (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür. Onun verdiği haberlerin doğruluğunu bir süre sonra mutlaka öğreneceksiniz.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

“Bu Kur’an, âlemler için ancak bir öğüttür.”


Çeviri : Diyanet İşleri

'Bu Kuran, ancak dünyalar için bir öğüttür.'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Bu Kur'an, ancak âlemler için bir öğüttür.


Çeviri : Diyanet Vakfı

'Bu, tüm dünyaya bir mesajdır.'


Çeviri : Edip Yüksel

O sırf bir zikir, bir öğüttür bütün âlemîn için


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

O (Kur'an) bütün alemler için sırf bir zikir, bir öğüttür.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

«O Kur'ân, bütün âlemler için bir zikir, bir öğüttür.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Bu Kur'an, alemler için bir öğüttür.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"O (Kuran), alemler için yalnızca bir zikir (öğüt ve hatırlatma)dır."


Çeviri : Gültekin Onan

«O (Kur'an) âlemlere bir öğüdden başka (bir şey) değildir».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

'Doğrusu o (Kur’ân), ancak âlemler için bir nasîhattir.'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bu, ancak alemler için bir zikirdir.


Çeviri : İbni Kesir

O (Kur’ân), ancak âlemlere Zikir’dir.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“O (Kur'an), âlemler için yalnızca bir hatırlatmadır.”


Çeviri : Kadri Çelik

Bu (ilahi kelam), bütün alemler için ancak bir öğüt ve uyarıdır.


Çeviri : Muhammed Esed

(87-88) «O (Kur'an) başka değil, bütün âlemler için bir mev'izedir. Ve andolsun ki, onun haber verdiğini bir müddet sonra elbette bilmiş olacaksınız.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Bu Kur'an ancak âlemler için bir öğüttür.


Çeviri : Ömer Öngüt

Bu (Kur’an) ancak, alemler için bir hatırlatmadır.


Çeviri : Şaban Piriş

Bu Kur’ân, ancak bütün milletler için bir derstir.


Çeviri : Suat Yıldırım

"O (Kur'ân), ancak bütün âlemlere öğüttür."


Çeviri : Süleyman Ateş

«O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikir (öğüt ve hatırlatma)dır.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

O ancak bütün milletler ve bütün çağlar için bir öğüttür.


Çeviri : Ümit Şimşek

Bu, âlemler için bir Zikir'den başka şey değildir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk