37 / SAFFAT - 144

لَلَبِثَ فِى بَطْنِهِۦٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ

Orjinal

Le lebise fî batnihî ila yevmi yub’asûn(yub’asûne).

1. le : mutlaka, elbette, muhakkak
2. lebise : kaldı
3. : içinde, vardır
4. batni-hi : onun karnı
5. ila : ... e, ... a
6. yevmi yub'asûne : beas günü, yeniden dirilme günü, kıyâmet günü

Çeviri : Transliteral

Halkın tekrar dirileceği güne dek balığın karnında kalırdı.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

İnsanların yeniden diriltilecekleri güne kadar, O'nun karnında kalmış olacaktı.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.


Çeviri : Adem Uğur

Bâ's olunacakları güne kadar (Yunus) balığın karnında kalırdı (ölüm tadılma sürecine kadar dünyasında bedensellikte kalırdı).


Çeviri : Ahmed Hulusi

Kesinlikle, tekrar insanların diriltileceği güne, Kıyamete kadar balığın karnında kalacaktı.


Çeviri : Ahmet Tekin

(İnsanların) diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.


Çeviri : Ahmet Varol

Onun karnında (insanların) dirilip kaldırılacakları güne kadar kalakalmıştı.


Çeviri : Ali Bulaç

Muhakkak (kabirlerden) dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(143-144) Eğer Allah'ı sıkça ananlardan olmasaydı, kıyamet gününe kadar balığın karnında kalırdı.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

N/A


Çeviri : Bekir Sadak

(143-144) Eğer O,Tanrı'yı çokça tesbîh edenlerden olmasaydı, (insanların) dirilip kalkacağı güne kadar balığın karnında kalırdı.


Çeviri : Celal Yıldırım

(143-144) Eğer o, Allah'ın sınırsız şanını yüceltenlerden olmasaydı, onun karnında insanların diriltilecekleri güne kadar kalacaktı.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(143-144) Eğer o, Allah’ı tespih edip yüceltenlerden olmasaydı, mutlaka insanların diriltileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.


Çeviri : Diyanet İşleri

(143-144) Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(143-144) Eğer Allah'ı tesbih edenlerden olmasaydı, tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Diriliş Gününe kadar onun karnında kalacaktı.


Çeviri : Edip Yüksel

Her halde ba'solunacakları güne kadar onun karnında kalırdı


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

muhakkak diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(143-144) Eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

İnsanların yeniden dirileceği güne kadar balığın karnında kalırdı.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Onun karnında (insanların) dirilip kaldırılacakları güne kadar kalakalmıştı.


Çeviri : Gültekin Onan

Her halde (insanların) tekrar dirilecekleri güne kadar onun karnında kalıb gitmişdi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(143-144) Fakat gerçekten o, tesbîh edenlerden olmasaydı, mutlaka (insanların)diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalacaktı.


Çeviri : İbni Kesir

Muhakkak ki o, beas gününe (kıyâmet gününe) kadar onun (balığın) karnında kalırdı.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Onun karnında (insanların) dirilip kaldırılacakları güne kadar kalakalırdı.


Çeviri : Kadri Çelik

herkesin yeniden dirileceği güne kadar o (balığı)n karnında kalmış olacaktı.


Çeviri : Muhammed Esed

(143-144) Eğer o çokça tesbih edenlerden olmasa idi, elbette ki, onun karnında, tekrar dirilecekleri güne kadar kalırdı.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Tekrar diriltilecek güne kadar balığın karnında kalacaktı.


Çeviri : Ömer Öngüt

İnsanların tekrar diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı.


Çeviri : Şaban Piriş

(143-144) Şayet Allah’ı çok zikreden, ibadetli kimselerden olmasaydı, tâ mahşere kadar onun karnında kalırdı.


Çeviri : Suat Yıldırım

(İnsanların) Yeniden diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalırdı.


Çeviri : Süleyman Ateş

Onun karnında (insanların) dirilip kaldırılacakları güne kadar kalakalmıştı.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Diriltilecekleri güne kadar balığın karnında kalacaktı.


Çeviri : Ümit Şimşek

İnsanların diriltilecekleri güne kadar onun karnında kalacaktı.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk