37 / SAFFAT - 171

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ

Orjinal

Ve lekad sebekat kelimetunâ li ibâdinel murselîn(murselîne).

1. ve lekad : ve andolsun
2. sebekat : geçti, geçmiş
3. kelimetu-nâ : bizim sözümüz
4. li : ... e, için
5. ibâdi-nâ : kullarımız
6. el murselîne : murseller, elçiler, gönderilmiş resûller

Çeviri : Transliteral

Ve andolsun ki gönderilen kullarımıza şu sözü söylemiştik, şu hükmü takdîr etmiştik.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Çünkü daha önce kullarımız olan elçilere söz vermiştik.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Andolsun ki, peygamber kullarımıza söz vermişizdir:


Çeviri : Adem Uğur

Andolsun ki irsâl olunan kullarımıza (şu) sözümüz geçerli olmuştur:


Çeviri : Ahmed Hulusi

Andolsun, özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere peygamberlik görevi ile gönderilmiş kullarımıza, geçmişte verilmiş sözümüz var.


Çeviri : Ahmet Tekin

Andolsun, peygamber olarak gönderilenler hakkında şu sözümüz geçmiştir:


Çeviri : Ahmet Varol

Andolsun, (peygamber olarak) gönderilen kullarımıza (şu) sözümüz geçmiştir:


Çeviri : Ali Bulaç

Gerçekten elçilikle gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir:


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Andolsun, peygamber kullarımıza söz vermişizdir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

And olsun ki, peygamber kullarimiza soz vermisizdir.


Çeviri : Bekir Sadak

(171-172) And olsun ki, peygamber olarak gönderdiğimiz kullarımız hakkında şu sözümüz sübut bulup gerçekleşmiştir: «Elbette onlar (peygamberler) yardım göreceklerdir.»


Çeviri : Celal Yıldırım

(171-172) Andolsun ki, peygamber olarak gönderdiğimiz kullarımız hakkında bizim bir sözümüz vardır (O da): “Onlara mutlaka yardım edilecektir.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Andolsun, peygamber olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti:


Çeviri : Diyanet İşleri

And olsun ki, peygamber kullarımıza söz vermişizdir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Andolsun ki, peygamber kullarımıza söz vermişizdir:


Çeviri : Diyanet Vakfı

Elçilikle görevli kullarımız için söz verilmiştir.


Çeviri : Edip Yüksel

Celâlim hakkı için risaletle gönderilen kullarımız hakkında şu kelimemiz sebkat etmiştir:


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki peygamberlikle gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir:


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(171-173) Andolsun ki peygamberlikle gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz geçmiştir: «Onlar var ya, elbette onlar muzaffer olacaklardır ve elbette bizim ordularımız mutlaka galip geleceklerdir.»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Andolsun ki, peygamber kullarımıza şu sözleri vermişizdir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Andolsun, (peygamber olarak) gönderilen kullarımıza (şu) sözümüz geçmiştir:


Çeviri : Gültekin Onan

Andolsun ki (peygamber olarak) gönderilen kullarımız hakkında bizim geçmiş sözümüz (vardır):


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Celâlim hakkı için, peygamber kullarımız hakkında sözümüz geçmiştir (vardır).


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; Bizim, gönderilen kullarımız hakkında sözümüz geçmiştir:


Çeviri : İbni Kesir

Ve andolsun ki gönderilen kullarımız için Bizim (daha önce) bir sözümüz geçti (onlara söz vermiştik).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz peygamber olan kullarımız lehine şu sözümüz (hükmümüz) önceden verilmiştir.


Çeviri : Kadri Çelik

çünkü uzun zaman önce kullarımız olan elçilere söz verdik:


Çeviri : Muhammed Esed

(170-171) Fakat şimdi O'nu inkar ettiler. Artık ileride bileceklerdir. Celâlim hakkı için (peygamber) gönderilmiş kullarım için Bizim bir sözümüz geçmiştir.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Gönderilen peygamber kullarımız hakkında şu sözümüz geçmişti:


Çeviri : Ömer Öngüt

Peygamber olarak gönderilmiş olan kullarımız hakkında hükmümüz verilmiştir.


Çeviri : Şaban Piriş

(171-173) Şu kesindir ki, Biz resul olarak gönderdiğimiz kullarımıza söz verdik ki onlar yardımımıza mazhar olacaklar ve Bizim ordumuz mutlaka galip gelecektir.


Çeviri : Suat Yıldırım

Gönderilen elçi kullarımıza şu sözümüz geçmişti:


Çeviri : Süleyman Ateş

Andolsun, (peygamber olarak) gönderilen kullarımıza (şu) sözümüz geçmiştir:


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Doğrusu, peygamber olarak gönderdiğimiz kullarımız hakkında Bizim bir sözümüz vardır:


Çeviri : Ümit Şimşek

Yemin olsun, elçi olarak gönderilen kullarımız hakkında şu sözümüz hükümleşmişti:


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk