37 / SAFFAT - 21

هَٰذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تُكَذِّبُونَ

Orjinal

Hâzâ yevmul faslillezî kuntum bihî tukezzibûn(tukezzibûne).

1. hâzâ : bu
2. yevmu : gün
3. el fasli : fasıl, ayırma hüküm verme
4. ellezî : o ki, ki o
5. kuntum : siz iseniz
6. bi-hi : onunla
7. tukezzibûne : yalanlıyorsunuz

Çeviri : Transliteral

İşte bugün, sizin yalanlayıp durduğunuz ayırt ediş günü.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Ve onlara şöyle denilecek: “İşte bugün sizin yalanlayıp durduğunuz, ayırt etme günüdür.”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

İşte bu; yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür.


Çeviri : Adem Uğur

"Bu, kendisini yalanladığınız ayırt etme sürecidir!"


Çeviri : Ahmed Hulusi

'Bu gün, yalanlamaya devam ettiğiniz, mükâfata nâil olanla cezaya müstehak olanların muhakeme ile hesapların görülüp kesin hükümlerin verileceği gündür.'


Çeviri : Ahmet Tekin

'İşte bu yalanlamakta olduğunuz ayırma (hüküm) günüdür.'


Çeviri : Ahmet Varol

"Bu, sizin yalanladığınız (mü'mini kafirden, haklıyı haksızdan) ayırma günüdür."


Çeviri : Ali Bulaç

Bu, işte o sizin yalan dediğiniz (müminle kâfiri) ayırd etme günüdür.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

“Bu, yalanlamakta olduğunuz hüküm günüdür.”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Onlara: «Iste bu, yalanladiginiz hukum gunudur» denir. *


Çeviri : Bekir Sadak

Evet, bu yalanladığınız (haklıyı haksızdan, zâlimi mazlumdan, mü'mini kâfirden ve münafıktan) ayırd etme günüdür.


Çeviri : Celal Yıldırım

(Onlara:) “Bu, sizin yalanlamakta olduğunuz (iyiyi kötüden) ayırma günüdür.”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onlara, “İşte bu, yalanlamakta olduğunuz hüküm ve ayırım günüdür” denilir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Onlara: 'İşte bu, yalanladığınız hüküm günüdür' denir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

İşte bu, yalanlamış olduğunuz hüküm günüdür.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Bu, sizin yalanlamış olduğunuz karar günüdür.


Çeviri : Edip Yüksel

Bu işte o sizin yalan dediğiniz fasıl günü


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

İşte bu, o sizin yalan dediğiniz ayırt etme günüdür.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Onlara): «İşte bu, sizin yalanlamakta olduğunuz (iyi ve kötüyü) ayırt etme günüdür» denir.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Onlara «İşte bu yalanladığınız hüküm günüdür» denir.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Bu, sizin yalanladığınız (mümini kafirden, haklıyı haksızdan) ayırma günüdür."


Çeviri : Gültekin Onan

(Evet), bu, sizin tekzib eder olduğunuz ayırdetme günüdür.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Melekler onlara der ki:) '(Evet) bu, kendisini yalanlamakta olduğunuz ayırma günü (aranızda hüküm verme günü)dür!'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Bu, ayırdetme günüdür ki siz, onu yalanlamıştınız.


Çeviri : İbni Kesir

(İşte) bu tekzip etmiş (yalanlamış) olduğunuz fasıl (haklıyı haksızdan ayırma, hüküm verme) günüdür.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Bu, sizin yalanlamakta olduğunuz (mümini kâfirden, haklıyı haksızdan) hüküm verip ayırma günüdür.”


Çeviri : Kadri Çelik

(Ve onlara şöyle denilecek:) "Bu, yalanlamış olduğunuz (gündür, şaşmaz hakikat ile sahte ve yalan arasında) ayrım günüdür!"


Çeviri : Muhammed Esed

(18-21) De ki: «Evet. Ve sizler zeliller olarak haşrolunacaksınızdır.» Çünkü o bir sayhadan ibarettir, onlar o zaman hemen bakar dururlar. Ve derler ki: «Eyvah bizlere! İşte bu, ceza günü.» İşte bu, sizin o yalan sandığınız ayırmak günüdür.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Bu, işte sizin yalanladığınız ayırt etme günüdür.


Çeviri : Ömer Öngüt

İşte sizin yalanladığınız ayırt etme günü!


Çeviri : Şaban Piriş

Melekler de: "Evet, evet bu, sizin yalan saydığınız hüküm günüdür!" derler.


Çeviri : Suat Yıldırım

"Bu, yalanlamakta olduğunuz hüküm günüdür!"


Çeviri : Süleyman Ateş

«Bu, sizin yalanlamakta olduğunuz (mü'mini kâfirden, haklıyı haksızdan) ayırma günüdür.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İşte yalanladığınız hüküm günü!


Çeviri : Ümit Şimşek

O yalanlayıp durduğunuz ayrım günüdür bu.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk