37 / SAFFAT - 25

مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ

Orjinal

Mâ lekum lâ tenâsarûn(tenâsarûne).

1. mâ lekum : sizin için yoktur
2. lâ tenâsarûne : yardımlaşmıyorsunuz

Çeviri : Transliteral

Ne oldu size de yardım etmiyorsunuz birbirinize?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

“Size ne oldu ki, birbirinize yardım etmiyorsunuz?”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz?


Çeviri : Adem Uğur

"Ne oldu size ki (bugün) birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz?"


Çeviri : Ahmed Hulusi

Nerde kaldı imtiyazlarınız, niçin birbirinize yardım edemiyorsunuz?


Çeviri : Ahmet Tekin

Size ne oluyor ki birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz?


Çeviri : Ahmet Varol

(Onlara seslenilir:) "Ne oluyor size, birbirinizle (dünyada olduğu gibi) yardımlaşmıyorsunuz?"


Çeviri : Ali Bulaç

(Melekler o kâfirlere şöyle der): “- Ne oldu sizlere, (azabdan kurtulmak için) yardımlaşmıyorsunuz?”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Size ne oldu ki, birbirinize yardım etmiyorsunuz?


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

soyle sorulur: «Size ne oldu ki birbirinizle yardimlasmiyorsunuz?»


Çeviri : Bekir Sadak

Ve onlara: «Size ne oldu da birbirinize yardım edemiyorsunuz ?»


Çeviri : Celal Yıldırım

Onlara: “Size ne oldu ki (şimdi) birbirinize yardım etmiyorsunuz?” denir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Onlara, “Ne diye yardımlaşmıyorsunuz?” denir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Şöyle sorulur: 'Size ne oldu ki birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz?'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz?


Çeviri : Diyanet Vakfı

'Neden bir birinize yardım etmiyorsunuz?'


Çeviri : Edip Yüksel

Ne oldu sizlere yardımlaşmıyorsunuz?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Ne oldu sizlere yardımlaşmıyorsunuz?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

(Onlara): «Ne oldu sizlere de yardımlaşmıyorsunuz?» (denilir.)


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Şöyle sorulur: «Size ne oldu ki, birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz?»


Çeviri : Fizilal-il Kuran

(Onlara seslenilir:) "Ne oluyor size, birbirinizle (dünyada olduğu gibi) yardımlaşmıyorsunuz?"


Çeviri : Gültekin Onan

«Size ne oldu? Birbirinize yardım etmiyorsunuz ya»!


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz?


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Size ne oldu ki birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz?


Çeviri : İbni Kesir

Size ne oldu ki yardımlaşmıyorsunuz.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

(Onlara şöyle seslenilir:) “Ne oluyor da size birbirinizle (dünyada olduğu gibi) yardımlaşmıyorsunuz?”


Çeviri : Kadri Çelik

"Size ne oldu ki (şimdi) birbirinize yardım etmiyorsunuz?"


Çeviri : Muhammed Esed

(Ve onlara denilecektir ki) «Sizin için ne oldu ki birbirinize yardım edemiyorsunuz?»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Onlara: "Size ne oldu ki birbirinizle yardımlaşmıyorsunuz?" denilir.


Çeviri : Ömer Öngüt

-Size ne oldu da birbirinize yardım etmiyorsunuz?


Çeviri : Şaban Piriş

Ne oldu size, neden birbirinize yardım etmiyorsunuz?


Çeviri : Suat Yıldırım

"Size ne oldu ki birbirinize yardım etmiyorsunuz?"


Çeviri : Süleyman Ateş

(Onlara seslenilir:) «Ne oluyor size, birbirinizle (dünyada olduğu gibi) yardımlaşmıyorsunuz?»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Yardımlaşsanıza, size ne oldu?


Çeviri : Ümit Şimşek

Neniz var da birbirinize yardım etmiyorsunuz?


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk