37 / SAFFAT - 28

قَالُوٓا۟ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ

Orjinal

Kâlû innekum kuntum te’tûnenâ anil yemîn(yemîni).

1. kâlû : dediler
2. inne-kum : hiç şüphesiz siz, muhakkak ki siz
3. kuntum : siz iseniz
4. te'tûne-nâ : bize geliyorsunuz
5. an el yemîni : sağdan

Çeviri : Transliteral

Gerçekten de derler, siz sağımızdan çıkagelir, iyilik ediyor görünürdünüz bize.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Onlardan bir kısmı: “Bakın” diyecek. “Siz bize ayartma niyetiyle, sağdan yaklaşır, bizi şaşırtırdınız.”


Çeviri : Abdullah Parlıyan

(Uyanlar, uydukları adamlara:) Siz bize sağdan gelirdiniz (sûreti haktan görünürdünüz) derler.


Çeviri : Adem Uğur

"Muhakkak ki siz bize sağdan (sanki hakikati bildirirmiş gibi) gelirdiniz?"


Çeviri : Ahmed Hulusi

Güç ve iktidar sahiplerine uyanlar:'Siz sûreti haktan görünerek etkili usullerle bize yaklaşır, inkâra cür’et ettirir ve bizi hak yoldan uzaklaştırırdınız' diyorlar.


Çeviri : Ahmet Tekin

Derler ki: 'Doğrusu siz bize sağdan geliyordunuz.' [1]


Çeviri : Ahmet Varol

"Gerçekten sizler bize sağdan (sağduyudan ve haktan) yana gelip yanaşıyordunuz." derler.


Çeviri : Ali Bulaç

(Yardakçılar, öncülerine şöyle) diyecekler: “- Siz, bize sağdan (en sağlam taraftan) gelirdiniz.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Uyanlar, uyduklarına: “Siz, bize sağdan geliyordunuz” diyecekler.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Ileri gelenlerine: «Dogrusu siz bize sureti hakdan gorunurdunuz» derler.


Çeviri : Bekir Sadak

Siz bize sağ taraftan (dinî açıdan) geliyordunuz, derler.


Çeviri : Celal Yıldırım

(27-28) (Onlarda) birbirlerine dönüp sitem etmeye kalkışırlar. (Kötülükte kendilerine uyanlar, uydukları kimselere:) “Siz bize sağdan (en sağlam taraftan) gelirdiniz (bize haktan yana görünürdünüz).”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Şöyle derler: “Siz bize sağdan gelirdiniz. Bize haktan yana görünürdünüz.”


Çeviri : Diyanet İşleri

İleri gelenlerine: 'Doğrusu siz bize sureti hakdan görünürdünüz' derler.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(Uyanlar, uydukları adamlara:) Siz bize sağdan gelirdiniz (sûreti haktan görünürdünüz) derler.


Çeviri : Diyanet Vakfı

'Siz bize sağ yanımızdan yaklaşıyordunuz,' derler.


Çeviri : Edip Yüksel

Siz diyorlardır: bize sağdan gelir dururdunuz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Siz bize sağdan gelir alaka gösterip dururdunuz (aldatırdınız,) derler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Onlar: «Siz bize (uğurlu görünerek) sağdan gelir dururdunuz» derler.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

«Doğrusu siz bize sağdan gelirdiniz» derler.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

"Gerçekten sizler bize sağdan (sağduyudan ve haktan) yana gelip yanaşıyordunuz" derler.


Çeviri : Gültekin Onan

«Hakıykat siz, derler, biz sağdan (suret-i hakdan) gelirdiniz».


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(Tâbi' olanlar, elebaşlarına:) 'Doğrusu siz, bize sağdan gelirdiniz (hayrımıza çalışır görünürdünüz)!' derler.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Ve derler ki: Doğrusu siz, bize sağdan gelirdiniz.


Çeviri : İbni Kesir

"Gerçekten siz bize, sağ taraftan (Allah taraftarıymış gibi) geliyordunuz." dediler (derler).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

“Doğrusu siz, bize sağdan (nasihat edercesine) gelirdiniz” derler.


Çeviri : Kadri Çelik

(Onların) bir kısmı: "Bakın" diyecek, "Siz bize (ayartma niyetiyle) sağdan yaklaşırdınız!"


Çeviri : Muhammed Esed

(Tâbi olanlar) Derler ki: «Şüphe yok, siz bize sağdan gelir olmuştunuz.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

"Siz bize sağdan gelir, suret-i haktan görünürdünüz!" derler.


Çeviri : Ömer Öngüt

- Siz bize sağdan geliyordununuz, derler.


Çeviri : Şaban Piriş

Tâbi olanlar önderlerine: "Siz, derler, bize (en çok önem verdiğimiz taraftan), sağ cihetten gelir, ısrarla size tâbi olmamızı isterdiniz?"


Çeviri : Suat Yıldırım

(Uyanlar, uydukları adamlara) Dediler ki: "Siz bize sağdan gelir (güvendiğimiz yandan bize sokulup vesvese verir)diniz."


Çeviri : Süleyman Ateş

«Gerçekten sizler bize sağdan (sağduyudan ve haktan) yana gelip yanaşıyordunuz» derler.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

'Siz iyiliğimizi ister görünüyordunuz' derler.


Çeviri : Ümit Şimşek

Dediler: "Siz bize sağ taraftan geliyordunuz."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk