37 / SAFFAT - 75

وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ

Orjinal

Ve lekad nâdânâ nûhun fe le ni’mel mucîbûn(mucîbûne).

1. ve lekad : ve andolsun
2. nâdâ-nâ : bize nida etti
3. nûhun : Nuh
4. fe : o zaman, böylece
5. le : mutlaka, elbette, muhakkak
6. ni'me : ne güzel
7. el mucîbûne : icabet edilenler

Çeviri : Transliteral

Ve andolsun ki Nûh, bize nidâ etmişti, biz de ne güzel icâbet etmiştik.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Nuh işte bu sebeple bize yalvarmıştı ve bizim duasını kabul etmemiz ne güzeldi.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Andolsun, Nuh bize yalvarıp yakardı. Biz de duayı ne güzel kabul ederiz!


Çeviri : Adem Uğur

Andolsun ki Nuh bize yönelmişti. . . Biz ne güzel icabet edenleriz.


Çeviri : Ahmed Hulusi

Celâlim hakkı için, Nuh bize niyâz etmişti. Biz duaya ne güzel icabet edenleriz, duayı ne güzel kabul edenleriz.


Çeviri : Ahmet Tekin

Andolsun, Nuh bize seslenmişti de ne güzel cevap vermiştik!


Çeviri : Ahmet Varol

Andolsun, Nuh bize (dua edip) seslenmişti de, ne güzel icabet etmiştik.


Çeviri : Ali Bulaç

Gerçekten Nûh bize dua etmişti de ne güzel icabet etmiştik (duasını kabul edip kavmini suda boğmuş, kendisi ile iman edenleri kurtarmıştık).


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Andolsun, Nûh bize yalvarıp yakardı. Biz de duayı ne güzel kabul ederiz![468]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

And olsun ki, Nuh Bize seslenmisti de duasina ne guzel icabet etmistik.


Çeviri : Bekir Sadak

And olsun ki, Nûh bize seslenip hâlini arzetmişti; Onun seslenişindeki isteğini kabul edenler ne güzeldir!


Çeviri : Celal Yıldırım

(75-76) Andolsun ki, Nuh bize (dua edip) seslenmişti. Biz de ne güzel icabet etmiştik. (Tufan'da) onu ve ailesini, pek büyük bir sıkıntıdan kurtarmıştık.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Andolsun, Nûh bize dua edip seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz!


Çeviri : Diyanet İşleri

And olsun ki, Nuh Bize seslenmişti de duasına ne güzel icabet etmiştik.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Andolsun, Nuh bize yalvarıp yakardı. Biz de duayı ne güzel kabul ederiz!


Çeviri : Diyanet Vakfı

Nuh bize seslenmişti de ne güzel karşılık vermiştik.


Çeviri : Edip Yüksel

Celâlim hakkı için bize Nuh nidâ etmişti, biz de hakıkat ne güzel mücîbiz


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Andolsun ki, Nuh Bize seslenmişti. Biz de gerçekten ne güzel icabet edenleriz!


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Andolsun ki Nuh bize seslenip dua etmişti de biz de ne güzel kabul etmiştik.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Andolsun Nuh bize dua etmişti de ne güzel kabul etmiştik.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Andolsun, Nuh bize (dua edip) seslenmişti de, ne güzel icabet etmiştik.


Çeviri : Gültekin Onan

Andolsun ki Nuuh bize niyaz etmişdi de ne güzel icabet (ve kabul) eylemişdik.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Celâlim hakkı için, Nûh (kavminden ümîdini kesince) bize yalvarmıştı; işte (biz) ne güzel icâbet edenleriz!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Andolsun ki; Nuh, Bize niyaz etmişti. Ne güzel icabet edenleriz Biz.


Çeviri : İbni Kesir

Ve andolsun ki Nuh (A.S), Bize nida etti. İşte duasına icabet edilenler gerçekten ne güzel (ne güzel bir durumdadırlar).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Şüphesiz Nuh bize seslenmişti de (biz de ona icabet etmiştik), doğrusu biz pek güzel icabet edenleriz!


Çeviri : Kadri Çelik

Nuh (işte bu sebeple) Bize yalvarmıştı ve Bizim cevabımız ne güzeldi,


Çeviri : Muhammed Esed

Celâlim hakkı için Nûh Bize nidâ etmişti. Artık Biz ne güzel icabet edenler (olduk).


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Andolsun ki Nuh bize duâ edip niyazda bulunmuştu da duâsına ne güzel icabet etmiştik.


Çeviri : Ömer Öngüt

Nuh, bize seslenmişti de biz, ona ne güzel karşılık vermiştik.


Çeviri : Şaban Piriş

Nitekim Nûh Bize yalvardı da, Biz onun duasını ne de güzel kabul buyurduk!


Çeviri : Suat Yıldırım

Andolsun Nûh bize yalvarmıştı da ne güzel kabul buyurmuştuk!


Çeviri : Süleyman Ateş

Andolsun, Nuh bize (dua edip) seslenmişti de, ne güzel icabet etmiştik.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Nuh da Bize niyazda bulunmuştu; Biz ise ne güzel cevap verdik.


Çeviri : Ümit Şimşek

Yemin olsun, Nûh bize yakarmıştı da ne güzel karşılık vermiştik biz.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk