37 / SAFFAT - 84

إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

Orjinal

İz câe rabbehu bi kalbin selîm(selîmin).

1. iz câe : geldiği zaman
2. rabbe-hu : (onun) Rabbi
3. bi kalbin : kalp ile
4. selîmin : selîm, selâmete ermiş

Çeviri : Transliteral

Hani Rabbine tertemiz bir yürekle gelmişti o.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Hani Rabbine tertemiz bir kalp ile yönelmişti.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Çünkü Rabbine kalb-i selîm ile geldi.


Çeviri : Adem Uğur

Rabbine selim bir kalp ile (şuurunda Esmâ hakikatini yaşamakta olarak) yönelmişti!


Çeviri : Ahmed Hulusi

Hani Rabbine tertemiz, saf bir kalp ile, akl-ı selim ile, iman, ilim, güzel ahlâk ve sâlih amellerle gelmişti.


Çeviri : Ahmet Tekin

Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti.


Çeviri : Ahmet Varol

Hani o, Rabbine arınmış (selim) bir kalp ile gelmişti.


Çeviri : Ali Bulaç

Çünkü Rabbine halis bir kalb ile gelmişti.


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Çünkü o, Rabbine samimi bir kalple yönelmişti.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Nitekim Rabbine temiz bir kalple geldi.


Çeviri : Bekir Sadak

Hani O, Rabbına arınmış, esenliğe ermiş bir gönül ile geldi.


Çeviri : Celal Yıldırım

Hani o, Rabbine temiz bir kalple gelmişti.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Hani o, Rabbine temiz bir kalple gelmişti.


Çeviri : Diyanet İşleri

Nitekim Rabbine temiz bir kalple geldi.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

Çünkü Rabbine kalb-i selîm ile geldi.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Rabbine tertemiz bir kalp ile gelmişti.


Çeviri : Edip Yüksel

Çünkü rabbına selîm bir kalb ile geldi


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Çünkü Rabbine tertemiz bir kalb ile geldi;


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Çünkü o, Rabbine tertemiz bir kalb ile gelmişti.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Çünkü tertemiz bir kalp ile Rabb'ine gelmişti.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Hani o, rabbine arınmış (selim) bir kalp ile gelmişti.


Çeviri : Gültekin Onan

Çünkü o, Rabbine tertemiz bir kalb ile gelmişdi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Çünki Rabbisine selîm bir kalb ile gelmişti.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Çünkü Rabbına selim bir kalb ile gelmişti.


Çeviri : İbni Kesir

O, Rabbine selîm bir kalp ile gelmişti.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Hani o, Rabbine selim (kusursuz) bir kalb ile gelmişti.


Çeviri : Kadri Çelik

Rabbine tertemiz bir kalp ile yönelmişti,


Çeviri : Muhammed Esed

(84-85) Çünkü o, Rabbine tertemiz bir yürekle geldi. O vakit babasına ve kavmine dedi: «Siz nelere ibadet edersiniz?»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Zira o Rabbine kalb-i selim (temiz bir kalp) ile geldi.


Çeviri : Ömer Öngüt

Hani O, Rabb’ine teslimiyet içinde bir kalp ile gelmişti.


Çeviri : Şaban Piriş

O, Rabbine tertemiz bir kalb ile yöneldi.


Çeviri : Suat Yıldırım

Zirâ Rabbine tertemiz bir kalb getirmişti.


Çeviri : Süleyman Ateş

Hani o, Rabbine arınmış (selim) bir kalb ile gelmişti.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Rabbine tertemiz bir kalple gelmişti.


Çeviri : Ümit Şimşek

Rabbine, tertemiz bir kalple gelmişti.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk