37 / SAFFAT - 95

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ

Orjinal

Kâle e ta’budûne mâ tenhıtûn(tenhıtûne).

1. kâle : dedi
2. e :
3. ta'budûne : kul oluyorsunuz
4. : olmadı
5. tenhıtûne : siz yontuyorsunuz

Çeviri : Transliteral

O demişti ki: Elinizde yontup yaptığınız şeylere mi kulluk ediyorsunuz?


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Bunun üzerine İbrahim de: “Siz kendi ellerinizle yonttuklarınıza mı tapıyorsunuz?


Çeviri : Abdullah Parlıyan

İbrahim: Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz!


Çeviri : Adem Uğur

(İbrahim) dedi ki: "Elinizle yapıp tanrı kabul ettiğiniz heykellere mi tapıyorsunuz?"


Çeviri : Ahmed Hulusi

İbrâhim: 'Yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?' dedi.


Çeviri : Ahmet Tekin

Dedi ki: 'Kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?


Çeviri : Ahmet Varol

Dedi ki: "Yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?"


Çeviri : Ali Bulaç

(İbrahim, onlara) dedi ki: “- Siz, kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

İbrâhim onlara şöyle söyledi: “Elinizle yonttuklarınıza mı tapıyorsunuz?”


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

(95-96) Ibrahim onlara soyle soyledi: «Yonttugunuz seylere mi tapiyorsunuz? Oysa sizi de, yonttuklarinizi da Allah yaratmistir.»


Çeviri : Bekir Sadak

İbrâhim onlara:«Yontup şekillendirdiğiniz şeylere mi tapıyorsunuz ?


Çeviri : Celal Yıldırım

(95-96) “Siz kendi ellerinizle yonttuğunuz bu putlara mı tapıyorsunuz? Oysa sizi de yaptığınız şeyleri de yaratan Allah'tır” dedi.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

İbrahim, şöyle dedi: “Yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz?”


Çeviri : Diyanet İşleri

(95-96) İbrahim onlara şöyle söyledi: 'Yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa sizi de, yonttuklarınızı da Allah yaratmıştır.'


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(95-96) İbrahim: Yonttuğunuz şeylere mi ibadet edersiniz! Oysa ki sizi ve yapmakta olduklarınızı Allah yarattı, dedi.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Dedi ki, 'Yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?'.


Çeviri : Edip Yüksel

A, dedi siz kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

A, siz kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? dedi.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

İbrahim dedi ki: «A, siz kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?»


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

İbrahim onlara «Elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?»


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Dedi ki: "Yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?"


Çeviri : Gültekin Onan

(İbrâhîm) dedi ki: «Kendi (elinizle) yontmakda olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz»?


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(95-96) (İbrâhîm) dedi ki: '(Siz ellerinizle) yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz? Hâlbuki sizi de, yapmakta olduklarınızı da Allah yaratmıştır.'


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Dedi ki: Yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?


Çeviri : İbni Kesir

(İbrâhîm A.S): "Siz yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?" dedi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Dedi ki: “Yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?”


Çeviri : Kadri Çelik

O, "Siz" dedi, "kendi ellerinizle yonttuklarınıza mı tapıyorsunuz?


Çeviri : Muhammed Esed

(94-96) Bunun üzerine koşar oldukları halde ona yöneldiler. Dedi ki: «Kendi yontar olduğunuz şeye mi taparsınız?» «Halbuki Allah sizi ve yaptığınız şeyi yaratmıştır.»


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Dedi ki: "Kendi elinizle yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?"


Çeviri : Ömer Öngüt

İbrahim, onlara; -Yonttuğunuz şeylere mi kulluk ediyorsunuz? dedi.


Çeviri : Şaban Piriş

(95-96) O da: "Â! Siz ellerinizle yonttuğunuz bu heykellere mi tapıyorsunuz? Halbuki sizi de yaptığınız şeyleri de yaratan Yüce Allah’tır." dedi.


Çeviri : Suat Yıldırım

"(Elinizle) Yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?" dedi.


Çeviri : Süleyman Ateş

Dedi ki: «Yontmakta olduğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İbrahim onlara dedi ki: 'Kendi yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?


Çeviri : Ümit Şimşek

İbrahim dedi: "Elinizle yonttuğunuz şeylere mi tapıyorsunuz?"


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk