32 / SECDE - 6

ذَٰلِكَ عَٰلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ

Orjinal

Zâlike âlimul gaybi veş şehâdetil azîzur rahîm(rahîmu).

1. zâlike : işte bu, bu
2. âlimu : bilir
3. el gaybi : gayb, bilinmeyen
4. ve eş şehâdeti : ve müşahede edilen, görünen
5. el azîzu : azîz, üstün
6. er rahîmu : Rahim esmasıyla tecelli eden

Çeviri : Transliteral

İşte budur gizliyi de bilen, açıktakini de bilen üstün ve hüküm ve hikmet sâhibi mâbut.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

İşte O Allah, yaratılmışların kavrayış alanı ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilir. O güçlüdür, O'nun gücüne hiçbir güç erişemez, O merhametlidir.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur.


Çeviri : Adem Uğur

İşte (Allâh) gaybı (algılanamayan) da şehâdeti (algılanan) de Bilen'dir; Aziyz'dir, Rahıym'dir.


Çeviri : Ahmed Hulusi

İşte, duyu ve bilgi alanı ötesini, gayb âlemini, görülen âlemi bilen O’dur. Kudretli ve hükümrandır. Engin merhamet sahibidir.


Çeviri : Ahmet Tekin

İşte O, gizliyi de açığı da bilen, güçlü ve merhamet sahibi olandır.


Çeviri : Ahmet Varol

İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.


Çeviri : Ali Bulaç

İşte budur, gaibi (insanların göremediklerini) ve hazırı (insanların gördüklerini) bilen Azîz, Rahîm...


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

Allah, görülen ve görülmeyen her şeyi bilir; çok güçlüdür; çok merhametlidir.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

O, gorulmeyeni de goruleni de bilender, gucludur, merhametlidir.


Çeviri : Bekir Sadak

İşte bu (Allah) görünmeyeni de, görüneni de bilendir. O çok üstündür, çok güçlüdür, çok rahmet edendir.


Çeviri : Celal Yıldırım

O, yaratılmışların algı ve tasavvur alanının ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilen, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

İşte Allah, gaybı da görünen âlemi de bilendir, mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.


Çeviri : Diyanet İşleri

O, görülmeyeni de görüleni de bilendir, güçlüdür, merhametlidir.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

İşte, görülmeyeni de görüleni de bilen, mutlak galip ve merhamet sahibi O'dur.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Gizliyi de açığı da bilen, Üstün ve Rahim işte böyledir.


Çeviri : Edip Yüksel

Odur işte gaybi de şehadeti de bilen, azîz rahîm


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

İşte görülmeyeni de görüleni de bilen, herşeye gücü yeten, çok merhametli olan O'dur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

İşte görüleni de görülmeyeni de bilen, her şeye gücü yeten, çok merhametli olan O'dur.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

O görüleni de görülmeyeni de bilendir üstün ve merhametli olandır.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.


Çeviri : Gültekin Onan

İşte görünmeyeni de, görüneni de bilen, yegâne gaalib olan, (ehl-i tâatini) çok esirgeyen (Haalik-ı müdebbir) budur.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

İşte O, gaybı ve şehâdeti (görünmeyeni ve görüneni) bilen, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Rahîm (çok merhametli olan)dır.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Görülmeyeni de, görüleni de bilen, Aziz ve Rahim olan, O'dur.


Çeviri : İbni Kesir

İşte O, gaybı (görünmeyeni) ve görüneni bilen Azîz’dir (yüce), Rahîm’dir (Rahîm esmasıyla tecelli eden).


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

İşte O; görülmeyeni de görüleni de bilendir, üstün güç sahibidir, merhametlidir.


Çeviri : Kadri Çelik

Yaratılmışların kavrayış alanının ötesindeki şeyleri de, duyuları ve akıllarıyla kavrayabildiklerini de bilen O'dur; O, Kudret Sahibidir, Rahmet Kaynağıdır.


Çeviri : Muhammed Esed

İşte O'dur, görünmeyeni de görüneni de bilen, izzetli, merhametli olan.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

İşte O, görülmeyeni de görüleni de bilendir, Azîz'dir, merhamet edendir.


Çeviri : Ömer Öngüt

İşte görülmeyeni de görüneni de bilen güçlü ve merhametli olan O’dur.


Çeviri : Şaban Piriş

İşte gaybı ve şehadeti, görünmeyen ve görünen âlemleri bilen, mutlak galebe ve kudret, mutlak rahmet sahibi O’dur.


Çeviri : Suat Yıldırım

İşte görünmeyeni de, görüneni de bilen, güçlü ve esirgeyici olan O'dur.


Çeviri : Süleyman Ateş

İşte gaybı da, müşahede edilebileni de bilen, üstün ve güçlü olan, esirgeyen O'dur.


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

İşte bu, görüneni de, görünmeyeni de bilen, kudreti herşeye üstün olan, rahmeti herşeyi kuşatan Allah'tır.


Çeviri : Ümit Şimşek

İşte budur Allah! Gaybı da görüneni de bilen O'dur. Azîz'dir o, Rahîm'dir.


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk