91 / ŞEMS - 13

فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَةَ ٱللَّهِ وَسُقْيَٰهَا

Orjinal

Fe kâle lehum resûlullâhi nâkatallâhi ve sukyâhâ.

1. fe : o zaman, böylece
2. kâle : dedi
3. lehum : onlarındır, onlar için vardır
4. resûlu allâhi : Allah'ın resûlü
5. nâkate allâhi : Allah'ın Devesi
6. ve : ve
7. sukyâ-hâ : onu sulayınız

Çeviri : Transliteral

Derken Allah'ın Peygamberi, bu demişti onlara, Allah'ın dişi devesi, çekinin ondan ve suvarılmasından.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

Allah'ın elçisi onları: “Şu dişi deve Allah'ındır. Öyleyse bırakın suyunu içsin ve ona zarar vermeyin” demişti.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Allah'ın Resûlü onlara: "Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!" dedi.


Çeviri : Adem Uğur

Allâh Rasûlü onlara dedi ki: "Allâh'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun!"


Çeviri : Ahmed Hulusi

Allah’ın Rasulü, Sâlih onlara:'Bu, Allah’ın dişi devesine ve onun su içme günündeki hakkına dokunmayın.' dedi.


Çeviri : Ahmet Tekin

Allah'ın elçisi onlara dedi ki: 'Allah'ın devesi(ne) ve onun su içme hakkı(na engel olmayın)'.


Çeviri : Ahmet Varol

Allah'ın elçisi onlara dedi ki: "Allah'ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin."


Çeviri : Ali Bulaç

Allah’ın peygamberi onlara şöyle demişti: “- Allah’ın devesini kendi haline bırakın, su içmesine engel olmayın.”


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(12-13) En azgınları ileri atıldığında, Allah'ın peygamberi onlara, “Allah'ın devesini bırakınız, onun su içmesine engel olmaktan sakınınız” demişti.


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Allah'in peygamberi onlara, Allah'in devesini gostermis ve: «Allah'in bu devesine ve onun su hakkina dokunmayin» demisti.


Çeviri : Bekir Sadak

Allah'ın peygamberi onlara: «Allah'ın (mu'cize olarak verdiği) devesine ve su içme sırasına dikkat edin, (ona sakın kötülükle dokunmayın)» dedi.


Çeviri : Celal Yıldırım

Allah'ın peygamberi (Salih) onlara şöyle dedi: “Allah'ın devesini kendi haline bırakın, su içmesine mani olmayın!”


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

Allah’ın Resûlü de onlara şöyle demişti: “Allah’ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun.”


Çeviri : Diyanet İşleri

Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın devesini göstermiş ve: 'Allah'ın bu devesine ve onun su hakkına dokunmayın' demişti.


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(11-15) Semûd kavmi azgınlığı yüzünden (Allah'ın elçisini) yalanladı. Onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) atıldığında, Allah'ın Resûlü onlara: «Allah'ın devesine ve onun su hakkına dokunmayın!» dedi. Ama onlar, onu yalanladılar ve deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri günahları sebebiyle onlara büyük bir felâket gönderdi de hepsini helâk etti. (Allah, bu şekilde azap etmenin) âkıbetinden korkacak değil ya!


Çeviri : Diyanet Vakfı

ALLAH'ın elçisi, onlara, 'ALLAH'ın devesine ve onun suyuna dokunmayın,' demişti.


Çeviri : Edip Yüksel

Ki o vakit demişti onlara Allahın resulü: Gözetin Allahın nâkasını ve sulanışını


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

Allah'ın elçisi onlara: «Allah'ın devesini ve onun sulanışını gözetin!» demişti.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Allah'ın Rasulü (Salih peygamber) onlara: «Allah'ın devesini ve onun su nöbetini gözetin.» demişti.


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Allah'ın elçisi onlara: 'Allah'ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın' dedi.


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Tanrı'nın elçisi onlara dedi ki: "Tanrı'nın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin."


Çeviri : Gültekin Onan

(Halbuki daha evvel) Allahın peygamberi onlara «Allahın dişi devesine ve onun su içme (nevbetine) dikkat edin» demişdi.


Çeviri : Hasan Basri Çantay

(12-13) Hani onların en bedbahtı (deveyi kesmek için) ileri atılmıştı da Allah’ın peygamberi (Sâlih) onlara: 'Allah’ın devesi(ni kesmekten) ve onun su içmesi(ni engellemekten sakının)!' demişti.


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Allah'ın peygamberi onlara: Allah'ın devesi ve onun su hakkı, demişti.


Çeviri : İbni Kesir

O zaman Allah’ın Resûl’ü onlara: “O, Allah’ın Devesi’dir ve onu sulayınız (onun su içme sırasına riayet ediniz).” dedi.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Allah'ın elçisi onlara dedi ki: “Allah'ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin.”


Çeviri : Kadri Çelik

Allah'ın Elçisi onlara: "Şu dişi deve Allah'ındır, öyleyse bırakın suyunu içsin (ve ona bir zarar vermeyin)!" demişti.


Çeviri : Muhammed Esed

(13-14) Onlara Allah'ın Resûlü demişti ki: «Allah'ın dişi devesine ve onun sulanışına (dokunmayınız).» Fakat O'nu yalancı saydılar, deveyi boğazladılar. Artık onları günahları sebebiyle Rableri azap ile kuşattı da kendilerini müsavî bir ukûbete uğrattı.


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Allah'ın Resul'ü onlara: "Allah'ın devesine ve onun su içme hakkına dikkat edin!" dedi.


Çeviri : Ömer Öngüt

Oysa Allah’ın Resûlü, onlara: -Allah’ın devesine ve su hakkına riayet edin! demişti.


Çeviri : Şaban Piriş

elçileri ise kendilerine: "(Mûcizevî olarak verilen) Allah’ın devesini ve onun su içme sırasını gözetin, ona dokunmayın!" dedi.


Çeviri : Suat Yıldırım

Allâh'ın elçisi onlara: "Allâh'ın devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın!" demişti.


Çeviri : Süleyman Ateş

Allah'ın elçisi onlara dedi ki: «Allah'ın (deneme için size gönderdiği) devesine ve onun su içme sırasına dikkat edin.»


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Allah'ın Resulü onlara 'İşte bu Allah'ın devesi,' dedi. 'Onun su nöbetini gözetin.'


Çeviri : Ümit Şimşek

Allah'ın elçisi onlara şöyle demişti: "Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun."


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk