91 / ŞEMS - 8

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَىٰهَا

Orjinal

Fe elhemehâ fucûrehâ ve takvâhâ.

1. fe : o zaman, böylece
2. elheme-hâ : ona ilham etti
3. fucûre-hâ : onun isyankarlığı, onun yoldan çıkabilmesi, onun fücuru
4. ve : ve
5. takvâ-hâ : onun takvası

Çeviri : Transliteral

Derken ona kötülüğünü de, çekinmesini de ilham etmiştir.


Çeviri : Abdulbaki Gölpınarlı

sonra da o insana kötü ile iyiyi, doğruluk ile sapıklığı birbirinden ayıracak özellik ve ölçüyü öğretene veya insanlara hayrı ve şerri, itaat ve isyanı ilham ile öğreten Allah'a.


Çeviri : Abdullah Parlıyan

Sonra da ona iyilik ve kötülükleri ilham edene yemin ederim ki,


Çeviri : Adem Uğur

Sonra da ona (bilince) hem fücurunu (Hak'tan ve Sistemden sapmayı) ve hem de takvasını (korunmasını) ilham edene ki. . .


Çeviri : Ahmed Hulusi

Andolsun nefsi, insanı, ahlâkî zaaflarla, vicdan azabıyla; takva esaslarını-Kur’ân esaslarını benimseme ve hayata geçirme, Allah’a sığınma, emirlerine yapışma, günahlardan arınma, azaptan korunma, kulluk ve sorumluluk şuuruyla özgürce şahsiyetini geliştirme, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olma kabiliyetiyle donatana!


Çeviri : Ahmet Tekin

Sonra ona kötülüğe eğilimini ve takvasını ilham edene.


Çeviri : Ahmet Varol

Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun).


Çeviri : Ali Bulaç

Sonra da o nefse, isyanını ve itaatını öğretene ki,


Çeviri : Ali Fikri Yavuz

(1-8) Güneşe ve onun aydınlık veren parlaklığına; onu izlediğinde aya; güneşi açığa çıkardığında gündüze; güneşi örttüğünde geceye; göğe ve onu bina edene; yere ve onu döşeyene; nefse ve onu şekillendirene; nefse, kötülüğe ve korunmaya açık özelliklerini verene yemin olsun ki, [762][763]


Çeviri : Bayraktar Bayraklı

Sonra da ona iyilik ve kotuluk kabiliyeti verene and olsun ki:


Çeviri : Bekir Sadak

Sonra da ona fenalıklarını ve (bunlardan) sakınmasını ilham edene yemîn olsun ki,


Çeviri : Celal Yıldırım

Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti ilham edene andolsun ki,


Çeviri : Cemal Külünkoğlu

(7-9) Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını (kötülükten sakınma yeteneğini) ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.


Çeviri : Diyanet İşleri

Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene and olsun ki:


Çeviri : Diyanet İşleri (eski)

(1-10) Güneşe ve kuşluk vaktindeki aydınlığına, güneşi takip ettiğinde aya, onu açığa çıkarttığında gündüze, onu örttüğünde geceye, gökyüzüne ve onu bina edene, yere ve onu yapıp döşeyene, nefse ve ona birtakım kabiliyetler verip de iyilik ve kötülüklerini ilham edene yemin ederim ki, nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiş, onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.


Çeviri : Diyanet Vakfı

Sonra da ona kötülüğünü ve erdemliliğini bildirene andolsun ki;


Çeviri : Edip Yüksel

Sonra da ona bozukluğunu ve korunmasını ilham eyliyene ki


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır

sonra da ona bozukluğunu ve korunmasını ilham edene ki,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş)

Sonra da ona kötülük ve takva kabiliyetini verene yemin olsun ki,


Çeviri : Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş - 2)

Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti verene andolsun ki,


Çeviri : Fizilal-il Kuran

Sonra ona fücurunu ve takvasını ilham edene (andolsun).


Çeviri : Gültekin Onan

sonra da ona hem kötülüğü, hem (ondan) sakınmayı ilham edene ki,


Çeviri : Hasan Basri Çantay

Sonra da ona (o kişiye) günâhını ve takvâsını (neyin isyan, neyin itâat olduğunu bildirerek) ilhâm edene (yemîn olsun)!


Çeviri : Hayrat Neşriyat

Sonra da ona, hem kötülüğü hem de takvayı ilham edene,


Çeviri : İbni Kesir

Sonra ona (nefse) fücurunu ve takvasını ilham etti.


Çeviri : İmam İskender Ali Mihr

Sonra ona kötülüğü ve ondan sakınmayı ilham edene.


Çeviri : Kadri Çelik

ve nasıl ahlaki zaaflarla olduğu kadar Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle de donatıldığını!


Çeviri : Muhammed Esed

Sonra da ona günahını ve takvâsını ilham etmiş olana (andolsun ki),


Çeviri : Ömer Nasuhi Bilmen

Sonra da ona isyanını ve itaatını ilham edene andolsun ki!


Çeviri : Ömer Öngüt

Sonra da ona kötülüğü ve korunmayı ilham edene..


Çeviri : Şaban Piriş

(8-9) Ona hem kötülük, hem de ondan sakınma yolu ilham eden hakkı için ki: Nefsini maddî ve manevî kirlerden arındıran, felaha erer.


Çeviri : Suat Yıldırım

Ona bozukluğunu ve korunmasını (isyânını ve itâ'atini) ilhâm edene andolsun ki:


Çeviri : Süleyman Ateş

Sonra ona fücurunu (sınır tanımaz günah ve kötülüğünü) ve ondan sakınmayı ilham edene (andolsun).


Çeviri : Tefhim-ul Kuran

Kötülüğünü de, iyiliğini de ona ilham edene:


Çeviri : Ümit Şimşek

Ardından da ona bozukluğunu ve takvasını ilham edene ki,


Çeviri : Yaşar Nuri Öztürk