Ekşidi ve döndü

Çünkü ona a'mâ geldi

Ne bilirsin o belki temizlenecek

Veya öğüt belliyecek de o öğüt kendine fâide verecek

Amma istiğnâ edene gelince

Sen onun sadâsına özeniyorsun

Onun temizlenmemesinden sana ne?

Ve amma sana can atarak gelen

Haşyet duyarak gelmişken

Sen ondan tegafül ediyorsun

Hayır hayır zinhar, çünkü o bir tezkiredir

İmdi onu dileyen tezekkür etsin

Tekrim edilir

Yüksek tutulur mutahher sahîfelerde

Sefere ellerinde

Kiramı berare

O kahrolası insan ne nankör şey

O yaratan onu hangi şeyden yarattı?

Bir nutfeden, yarattı da onu biçimine koydu

Sonra ona yolunu kolaylattı

Sonra onu öldürdü de kabre gömdürdü

Sonra dilediği vakıt ona nüşur verecek

Hayır hayır, doğrusu o hiç onun emrini tam eda etmedi

Bir de insan taamına baksın

Biz o suyu bir döküş dökmekteyiz

Sonra o Arzı bir yarış yarmaktayız

Bu suretle onda daneler

Üzümler, yoncalar

Zeytinlikler hurmalıklar

Âfâka ser çekmiş dilber bağçeler

Meyveler, çayırlar neler yetiştirmekteyiz

Sizin ve davarlarınızın intifaı için

Amma geldiği vakıt o Sahha (o sayhasını dinletecek belâ)

O kaçacağı gün kişinin kardeşinden

Ve anasından babasından

Ve refîkasından ve oğullarından

Onlardan her kişinin bir şe'ni vardır o gün başından aşar

Yüzler vardır o gün ışılar

Güler sevinir

Yüzler de vardır o gün üzerinde tor toz

Sarar onu bir kara

İşte onlar o kefere-i fecere