And olsun, soluyarak koşanlara (gazilerin atlarına),

O tırnaklarıyla ateş çakanlara,

Sabah vakti akın edenlere,

Nihayet, o vakit toz duman koparanlara,

Böylece, o dem, düşman topluluğu ortasına girenlere ki,

Muhakkak insan Rabbine karşı çok nankördür.

İnsan da, bu nankör oluşuna şahiddir.

Gerçekten o, malı sevdiği için çok cimridir.

Fakat bilmez mi o insan, kabirlerdeki ölüler diriltilib çıkarıldığı;

Ve (iyi veya kötü) kalblerde ne varsa ayrılıb açıklandığı zaman, o gün Rableri, onlardan (gizli ve aşikâr bütün yaptıklarından) haberdardır.

Ve (iyi veya kötü) kalblerde ne varsa ayrılıb açıklandığı zaman, o gün Rableri, onlardan (gizli ve aşikâr bütün yaptıklarından) haberdardır.