Andolsun o harıl harıl koşular koşanlara,

(tırnaklarını) çakarak ateşler saçanlara,

sabahleyin baskın basanlara,

derken savurup da bir toz duman (tozu dumana katanlara),

o anda bir derneği ortalayanlara (topluluğun ortasına dalanlara) ki,

o insan Rabbine karşı pek nankördür.

Ve kendisi de şahittir buna.

Ve o serveti sevdiği için katıdır, çetindir ona.

Bilmiyor mu ki, kabirdekiler deşildiği zaman,

o göğüslerdekiler derlendiğinde,

O gün, Rableri onlardan elbette haberdardır!