Andolsun o harıl harıl koşan (at) lara,

o (tırnaklarıyle) çakarak ateş çıkaran (on) lara,

sabahlayın baskın yapanlara,

derken orada (ayaklarıyle) toz koparanlara,

Bununla bir topluluğun tâ ortasına girenlere (ya'nî atlara) ki,

muhakkak insan Rabbine karşı çok nankördür.

Hiç şübhesiz O buna hakkıyle şâhiddir.

Gerçek o, mal sevgisinden dolayı pek katıdır.

Haalâ o, (hakıykatı görüp) bilmeyecek mi, kabirlerin içindekiler (eşilib) çıkarıldığı zaman,

göğüslerde ne varsa onlar da derlenib toparlandığı (zaman)?

Hakıykat, o gün Rableri onlar (ın her haalin) den elbette tamâmiyle haberdârdır.