Andolsun; o koştukça koşanlara,

Ve kıvılcımlar saçanlara,

Sabah sabah baskın yapanlara,

Ve tozu dumana katanlara,

Derken bir topluluğun ortasına dalanlara,

Gerçekten insan; Rabbına karşı çok nankördür.

Doğrusu kendisi de buna, hakkıyla şahiddir.

Gerçekten o, hayır sevgisinde pek şiddetlidir.

Yoksa bilmez mi kabirdekilerin çıkarılacağı zamanı?

Göğüslerde bulunanların derlenip toparlanacağını?

Muhakkak ki Rabbları, o gün, onların her şeyinden haberdardır.