(1-2) Andolsun o hızlı hızlı koşanlara. Sonra o çarparak ateş saçanlara.

(1-2) Andolsun o hızlı hızlı koşanlara. Sonra o çarparak ateş saçanlara.

Sonra sabahleyin baskın verenlere.

Sonra onunla toz duman karıştıranlara.

Sonra onunla bir topluluğun ortasına girenlere (andolsun ki),

Muhakkak o insan, Rabbi için elbette nankördür.

Ve şüphe yok ki o (insan) bunun üzerine (bu nankörlüğüne) elbette bir şahittir.

Ve şüphesiz ki o servet muhabbeti için pek şiddetlidir.

Bilmez mi ki, kabirlerde olanlar fırlatılacakları zaman,

Ve sinelerde olanlar, toptan izhar edildiği vakit,

Şüphe yok ki, Rabbleri o gün onlara (ait bütün işlerden) elbette haberdardır.