Andolsun o koştukça koşanlara!

Kıvılcımlar saçanlara!

Sabahleyin akına çıkanlara!

Orada tozu dumana katanlara!

O toz duman içinde bir topluluğun ortasına dalanlara andolsun ki!

Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.

Ve kendisi de buna şâhittir.

Doğrusu o, mal sevgisine aşırı derecede düşkündür.

O bilmez mi ki kabirlerde olanların diriltilip dışarı atılacağı zamanı?

Kalplerde olanların da ortaya konulacağı zamanı?

Şüphesiz ki Rableri o gün onların her şeyinden haberdardır.