Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

(Tırnaklarıyla) Ateş saçanlara,

Sabah vakti baskın yapanlara,

Derken, orada tozu dumana katanlara,

Bununla bir (düşman) topluluğun orta yerine kadar dalanlara.

Hiç şüphesiz insan, Rabbine karşı nankördür.

Ve gerçekten, kendisi de buna şahiddir.

Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı (bencil ve cimri tutumundan) çok katıdır.

Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı,

Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zamanı?

Hiç şüphesiz, o gün Rableri, kendilerinden gerçekten haberdardır.