Yücelt! Rabbinin sınırsız şanını, yüceler yücesinin ismini.

O ki, herşeyi yaratmakta ve amacına uygun şekiller vermektedir.

O ki, bütün varolanların biçimini, özelliğini belirleyip hedefine yöneltmektedir.

O ki, yemyeşil otları çıkarır

ve sonra onları kapkara, kupkuru hale getirir.

Biz sana okutup öğreteceğiz ve öğrendiklerinden hiçbirini unutmayacaksın.

Ancak Allah dilerse o başka… Şüphesiz ki O, açığa vurulanı da gizli kalanı da bilir.

Böylece seni en kolay olana yöneltip, onda başarılı kılacağız.

O halde gerçekleri başkalarına hatırlat. Bu hatırlatma ister fayda veriyor görünsün ister görünmesin.

Allah'tan saygı ile korkup eğilen öğüt alacaktır.

O'na yabancılaşıp uzak duran ise, zavallı ve çaresiz kalır.

Böyle olanlar öteki dünyada büyük ateşe atılacak

ve orada ne ölecektir ne de diri kalacak.

Bu dünyada nefsini ve malını her yönden arındırmayı başaran ise, mutluluğa ulaşır.

İşte böyle olanlar Rabbinin ismini anıp O'na ibadet edendir.

Ama siz dünya hayatını ahirete tercih ediyorsunuz.

Halbuki ahiret daha iyi ve daha süreklidir.

Şunu iyi bilin ki, bütün bu gerçekler geçmiş peygamberlerin sahifelerinde bildirilmiştir.

Bütün bu gerçekler İbrahim ve Musa'nın sahifelerinde de vardır.