Rabbinin en âlâ ismini tespih et (Esmâ'sıyla hakikatin olan Rabbinin âlâ oluşunu derûnundan yaşa)!

O ki, (bedeni) yarattı da düzenledi.

O ki, takdir etti de hidâyet etti (kemâlâtını izhar için kılavuzladı).

O ki, mer'ayı (bedenlerin yararlanacağı ortamı) oluşturdu!

(Sonunda da) onu simsiyah çer - çöp (toprağa atılacak ceset) kıldı.

Sana OKUtacağız da unutmayacaksın!

Allâh'ın dilediği müstesna. . . Muhakkak ki O, açığa çıkanı da bilir, gizleneni de.

Biz sana en kolayı kolaylaştıracağız!

Eğer zikra (hatırlatma) fayda verirse, hatırlat!

Haşyet duyan hatırlayıp düşünecektir!

En şakî ise ondan kaçacaktır!

O (en şakî) ki, en büyük ateşe (Allâh'tan ebedî uzak düşmüşlüğe) maruz kalır!

Sonra orada ne ölür (kurtulur); ne de dirilir (hakikatin ilmiyle)!

Arınıp saflaşan, gerçekten kurtulmuştur!

Rabbinin ismini zikredip (hatırlayıp) bilfiil salât eden (yaşayan) kurtulmuştur.

Fakat siz dünya hayatını (en aşağı yaşam düzeyini) tercih ediyorsunuz!

Hâlbuki Âhiret (kudret - bilinç boyutu) daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

Muhakkak ki bu (bildirilen realite, ilim), ilk bilgilerde de (vardı).

İbrahim'in ve Musa'nın bilgilerinde!