Yüce Rabbinin adını tesbihe, zikre devam et.

Yaratan, yaratılış amacına uygun olarak şekillendirenin adını tesbihe devam et.

Her şeyi planlayıp, programlayıp doğru yolu gösterenin, amaca ulaştıranın adını tesbihe devam et.

Otu, çayırı ve ekini çıkaran, otlağı ayıranın adını tesbihe devam et.

Sonra da, bitkileri kapkara bir sel suyu artığı haline getirenin adını tesbihe, zikre devam et.

Sana Kur’ân’ı okutacağız, artık unutmayacaksın.

Allah’ın sünnetinin, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olanları unutabilirsin. O, açıktan ve gizli okuduklarınızı, görülen ve görülmeyen hallerinizi bilir.

En kolay olan için, sana kolaylık ihsan edeceğiz. Başarılı olmayı sende meleke haline getireceğiz.

Öğüt, uyarı fayda verdiği sürece, Kuran ile insanlara öğüt vermeye, tebliğe devam et.

Allah’tan korkan, onu sayan, Kurân’ı dinleyecek, öğüt alacak, düşünecek.

En bedbaht olan da, ondan, Kur’ân’dan uzaklaşacaktır.

Büyük ateşe yaslanacak olan öğütten, Kur’ân’dan uzaklaşacaktır.

Üstelik ateşte, ne ölüp kurtulabilecek, ne de mutlu bir hayat sürmesi mümkün olacaktır.

Öğüt dinleyerek temizlenen, vicdanını arındıran, sadaka-i fıtrını veren de kurtuluşa ebedî nimetlerle mutluluğa erecektir.

Rabbinin ismini zikre, şükre devam eden, dua ve niyazda bulunarak namazları ve bayram namazlarını kılan, peygamberi salât ü selâm ile anan da kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa erecektir.

Fakat siz ey gafiller, dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Âhiret, ebedî yurt daha hayırlı ve bâkıdir.

Bu hüküm, peygamberlere verilen ilk sahifelerde ve kitapçıklarda elbette vardır.

İbrâhim’e ve Mûsâ’ya indirilen sahifelerde ve kitapçıklarda da vardır.