Yüce Rabbinin adını tesbih et.

Ki O, yarattı ve düzgün bir şekle soktu.

Takdir etti ve ona göre yol gösterdi.

Otlağı çıkardı.

Ardından onu siyah, kupkuru çöpe çevirdi.

Sana (Kur'an'ı) okutacağız ve artık unutmayacaksın.

Allah'ın dilediği hariç. Şüphesiz O açıkta olanı da bilir, gizli duranı da.

Seni en kolay olana muvaffak edeceğiz.

Şu halde eğer öğüt fayda verecekse öğüt ver.

(Allah'tan) korkan öğüt alacaktır.

Pek bedbaht olansa ondan kaçınır.

Ki o en büyük ateşe girecektir.

Sonra onun içinde ne ölür, ne de yaşar.

Kurtulmuştur arınan,

Ve Rabbinin adını anıp namaz kılan.

Gerçek şu ki, siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Ahiret ise daha hayırlı ve daha süreklidir.

Şüphesiz bu, önceki sahifelerde (kitaplarda) vardır;

İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde.