Yüce ismini tesbih et,

Ki O, yarattı, 'bir düzen içinde biçim verdi',

Takdir etti, böylece yol gösterdi,

'Yemyeşil otlağı' çıkardı.

Ardından onu kuru, kara bir duruma soktu.

Sana okutacağız, sen de unutmayacaksın.

Ancak Allah'ın dilediği başka. Çünkü O, açıkta olanı da bilir, saklı duranı da.

Ve seni kolay olan için başarılı kılacağız.

Şu halde, eğer 'öğüt ve hatırlatma' bir yarar sağlayacaksa, 'öğüt verip hatırlat.'

Allah'tan 'içi titreyerek korkan' öğüt alır düşünür.

'Mutsuz, bedbaht' olan ondan kaçınır.

Ki o, en büyük ateşe yollanacaktır.

onun içinde o, ne ölür, ne yaşar.

Doğrusu, temizlenip arınan felah bulmuştur;

Ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan.

Hayır siz, dünya hayatını seçip üstün tutuyorsunuz.

Ahiret ise daha hayırlı ve daha süreklidir.

Şüphesiz bu, önceki sahifelerde vardır;

İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde.