Yüce Rabbinin adını tesbih et (şanını yücelt)!

O, yaratıp şekillendiren ve düzene koyandır.

O, (eşyanın cins ve nevilerini) ölçüyle yapıp yönlendirendir.

(4-5) O, (yemyeşil) otlakları çıkarandır. Sonra da onları (çürütüp) kararmış çer çöpe çevirendir.

(4-5) O, (yemyeşil) otlakları çıkarandır. Sonra da onları (çürütüp) kararmış çer çöpe çevirendir.

Sana (Kur'an'ı) okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.

Ancak Allah'ın (hükmünün kaldırılmasını) istediği (ayetler) müstesna! Şüphesiz (yalnız) O'dur (insanın) kavrayışına açık olan her şeyi ve (ondan) gizli olanları bilen.

Biz seni, (ayetleri ezberlemek ve tebliğ konusunda) en kolay yola muvaffak kılacağız.

O halde, eğer öğüt fayda verirse öğüt ver!

Allah'a karşı derin saygı duyarak O'ndan sakınan öğüt alacaktır.

Asi ve kötü olan ondan kaçacaktır.

(12-13) O en büyük ateşe atılacak ve sonra orada ne ölecek, ne de hayat bulacaktır.

(12-13) O en büyük ateşe atılacak ve sonra orada ne ölecek, ne de hayat bulacaktır.

(14-15) Kendisini kötülüklerden arındıran (inkârdan ve isyandan) temizlenen, Rabbinin adını anıp namazı dosdoğru kılan kurtuluşa ermiştir.

(14-15) Kendisini kötülüklerden arındıran (inkârdan ve isyandan) temizlenen, Rabbinin adını anıp namazı dosdoğru kılan kurtuluşa ermiştir.

Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Oysa ahiret (hayatı), daha hayırlı ve süreklidir.

(18-19) Kuşkusuz bu (14. ayetten itibaren geçen öğütler) evvelki sahifelerde, İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde de vardır.

(18-19) Kuşkusuz bu (14. ayetten itibaren geçen öğütler) evvelki sahifelerde, İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde de vardır.