Tesbih et rabbının a'lâ ismine

O rabbın ki yarattı da düzenine koydu

O rabbın ki takdir etti de hidayet buyurdu

O rabbın ki o İbni mer'ayı çıkardı

Sonra da onu karamsı bir sel kusuğuna çevirdi

Bundan böyle sana Kur'an okutacağız da unutmayacaksın

Yalnız Allahın dilediği başka çünkü o açığı da bilir gizliyi de

Ve seni en kolay yola muvaffak kılacağız

Onun için öğüd ver, öğüd fâide verirse

Saygısı olan öğüd alacaktır

Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır

O ki en büyük ateşe yaslanacaktır

Sonra ne ölecek onda ne hayat bulacaktır

Doğrusu felâh buldu tezekkî eden

Ve rabbının ismini anıp da namaz kılan

Fakat siz Dünya hayatı tercih ediyorsunuz

Halbuki âhıret daha hayırlı ve daha bakâlıdır

Haberiniz olsun ki vardır bu evvelki suhuflarda

İbrahim ve Musânın suhuflarında