Tesbih et Rabbinin A'la (yüce) ismini.

Yaratıp düzene koyan Rabbinin.

Takdir edip doğru yolu gösteren Rabbinin.

O Rabbin ki, mer'ayı, çıkardı,

sonra da onu karamsı, bir sel kusuğuna çevirdi.

Bundan böyle sana Kur'an okutacağız da unutmayacaksın.

Yalnız Allah'ın dilediği başka; çünkü O, açığı da bilir, gizliyi de.

Ve seni en kolay yola muvaffak kılacağız.

Onun için öğüt ver, eğer öğüt fayda verirse.

Saygısı olan öğüt alacaktır.

Pek bedbaht olan da ondan kaçınacaktır.

O ki, en büyük ateşe yaşlanacaktır.

Sonra ne ölecek onda, ne de hayat bulacaktır.

Doğrusu felah bulmuştur temizlenen,

Rabbinin adını anıp namaz kılan.

Fakat siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

Oysa ahiret daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

Haberiniz olsun, bu ilk sahifelerde vardır.

İbrahim'in ve Musa'nın sahifelerinde.